Xάθηκε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για τη Νότια Καρυστία. Όταν το Μάρτιο του 2006 το ΥΠΕΧΩΔΕ κατέθεσε ένα υποτιθέμενο σχέδιο «Χωροταξικού σχεδιασμού» ήταν η μεγάλη ευκαιρία να λύσουμε οριστικά...Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος της Νότιας Καρυστίας.
 • Κάρυστος 21 - 12 – 2010

  Προς : τους Δήμους και τους φορείς της Ν. Εύβοιας

  Κοιν. : Δημοτικοί Σύμβουλοι
  MME

  Θέμα: Αντιμετώπιση των νέων αιολικών σταθμών στην Ν. Εύβοια.

  Με αφορμή την ολοκλήρωση, σύντομα, της νέας γραμμής υψηλής τάσης που κατασκευάζει η ΔΕΗ με σκοπό τη μεταφορά ενέργειας από τις νέες αιολικές εγκαταστάσεις προς την Αττική, αισθανόμαστε ότι είναι επιτακτική ανάγκη το ζήτημα της εγκατάστασης των αιολικών πάρκων στην περιοχή μας να μας απασχολήσει σοβαρά.

  Δυστυχώς το προηγούμενο χρονικό διάστημα εκτιμούμε πως χάθηκε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για τη Νότια Καρυστία.
  Όταν το Μάρτιο του 2006 το ΥΠΕΧΩΔΕ κατέθεσε ένα υποτιθέμενο σχέδιο «Χωροταξικού σχεδιασμού» ήταν η μεγάλη ευκαιρία να λύσουμε οριστικά διάφορα ζητήματα που προκύπτουν από την προσπάθεια εκμετάλλευσης του αιολικού δυναμικού στον τόπο μας.
  Η δημόσια συζήτηση που ο Σύλλογος μας και άλλοι φορείς και πολίτες επιδίωξαν να γίνει δεν αφορούσε αυτή καθ` αυτή την εγκατάσταση ή όχι αιολικών πάρκων στην περιοχή μας ή στη χώρα συνολικά, ζήτημα άλλωστε που δεν έχει νόημα να συζητάμε καθώς αποτελεί κεντρική επιλογή.

  Όμως το δίλημμα μπροστά στο οποίο βρεθήκαμε τότε και δυστυχώς μας απασχολεί και σήμερα δεν είναι αυτό.
  Ο κοινωνικός διάλογος που τότε επιχειρήσαμε αφορούσε το Χωροταξικό Σχέδιο που το 2008 έγινε ΚΥΑ και μάλιστα με όρους επαχθέστερους.
  Το Χωροταξικό Σχέδιο και ο πρόσφατος νόμος 3851/2010 ‘Επιτάχυνση των ΑΠΕ’ έχουν δημιουργήσει ένα ασφυκτικό πλαίσιο που αναιρεί κάθε περιορισμό, επιτρέπει την άναρχη κι άνευ όρων εγκατάσταση αιολικών πάρκων, καθώς είναι φανερά υποκινούμενο από το επενδυτικό ενδιαφέρον και μόνο.

  Πιο συγκεκριμένα:

  • Δεν επιφυλάσσει τον παραμικρό ρόλο στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
  • Δημιουργεί σημαντικά προβλήματα στην ανάπτυξη άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων όπως ο τουρισμός και τα λατομεία.
  Ειδικά για τα λατομεία καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την αδειοδότησή τους.
  • Δε λαμβάνει καμία μέριμνα για τα διάφορα συνοδευτικά έργα (γραμμές υψηλής κλπ) και τέλος, ο ν. 3851/2010 θέτει τη βάση του προβλήματος που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ιδιοκτήτες γης, δηλαδή την αμφισβήτηση του δικαιώματος αποζημίωσής τους από τις εταιρείες για τη χρήση της περιουσίας τους.
  Ένα τέτοιο «χωροταξικό πλαίσιο», που μόνο κατ’ όνομα μπορεί να χαρακτηριστεί ως τέτοιο, δεν μπορεί παρά να έχει τη συνολική καταδίκη του εκ μέρους της κοινωνίας, ούτε φυσικά μπορεί να αποτελέσει βάση διαλόγου, προτάσεων ή αντιπροτάσεων.
  Η θέση του Συλλόγου μας ήταν και παραμένει η συνολική άρνηση οποιασδήποτε νέας εγκατάστασης, ωσότου δημιουργηθεί ένα σοβαρό πλαίσιο που θα καλύπτει τα ζητήματα της χωροταξίας, του ρόλου των τοπικών κοινωνιών, των συνοδών έργων και της προστασίας του περιβάλλοντος και των υπόλοιπων οικονομικών δραστηριοτήτων.

  Με την ολοκλήρωση της γραμμής μεταφοράς ενέργειας πρόκειται να εγκατασταθούν άμεσα 20 αιολικά πάρκα, ορισμένα εκ των οποίων σε σημεία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους ή σε ελάχιστη απόσταση από λατομεία.
  Χωρίς φυσικά τον παραμικρό σχεδιασμό.
  Ατυχώς για τον τόπο μας, αυτή είναι μόνο η αναπόφευκτη αρχή.
  Επιπλέον στις αρμόδιες αρχές έχουν κατατεθεί δεκάδες αιτήσεις για νέες εγκαταστάσεις.
  Οι εταιρείες, μάλιστα, προβλέπουν στα επενδυτικά τους σχέδια την κατασκευή νέων γραμμών υψηλής τάσης (φυσικά υπέργειων) ώστε να εξυπηρετήσουν τη μεγάλη ανάγκη μεταφοράς της παραγόμενης ενέργειας.

  Όλο αυτό το χρονικό διάστημα δεν κατανοήσαμε ότι επιτρέποντας την αναρχία στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών δεν προστατεύουμε κανέναν.
  Ούτε καν τους ιδιοκτήτες των εκτάσεων που πρόκειται να γίνει η οποιαδήποτε επένδυση.
  Αυτούς ειδικά τους αφήνουμε βορά στα χέρια των εταιρειών που απαξιώνουν τη γη τους.
  Είναι προφανές ότι ένας σοβαρός χωροταξικός σχεδιασμός θα ανάγκαζε τους επενδυτές σε υψηλότερα ενοίκια, αφού θα γνώριζαν ότι μόνο σε συγκεκριμένες εκτάσεις επιτρέπεται η εγκατάσταση και όχι όπου αυτοί θέλουν.
  Επίσης, πρέπει να σημειωθεί, ότι η οποιαδήποτε προσπάθεια ατομικής ή μεμονωμένης χωροταξίας (π.χ. σε συνεννόηση με τους ενδιαφερόμενους επενδυτές), μόνο ως αστείο μπορεί να εκληφθεί.

  Τέλος, δεν περνά απαρατήρητο το γεγονός της μείωσης στο μισό και αυτού ακόμα του «ανταποδοτικού» τέλους 3% προς τους ΟΤΑ. Ο ν.3851/2010 προβλέπει 1,5% για τους Δήμους και ένα ελάχιστο ποσοστό για τους ίδιους τους κατοίκους.
  Η συμβολή της περιοχής στην παραγωγή ενέργειας αποτιμάται αναμφίβολα πολύ περισσότερο από αυτό το μηδαμινό 1,5% και κανένας μας ακόμα δεν έχει δει την παραμικρή μείωση στο λογαριασμό της ΔΕΗ, αντιθέτως αυξάνουν συνεχώς τα τέλη υπέρ των ΑΠΕ (18,5 φορές πάνω το 2010).Τη ίδια στιγμή τα κέρδη των επενδυτών είναι τεράστια.

  Ακόμα και σήμερα όμως, με την αφορμή της συνένωσης των παλαιών Δήμων, την εκλογή ενός νέου Δημοτικού Συμβουλίου, την πίεση που δέχονται κοινωνικές ομάδες (όπως οι ιδιοκτήτες γης ή οι λατόμοι) και την ωρίμανση της κοινωνίας πρέπει να δράσουμε ώστε να μη βρεθούμε, για μια ακόμα φορά, προ τετελεσμένων γεγονότων.
  Καλούμε το νέο Δημοτικό Συμβούλιο, τους κοινωνικούς φορείς του τόπου μας, σε ένα δημόσιο και ανοικτό διάλογο, χωρίς προκαταλήψεις, έστω και την ύστατη στιγμή, ώστε να επιτύχουμε ένα πραγματικό χωροταξικό σχεδιασμό, που δε θα βλάπτει τη φυσική και πολιτισμική κληρονομιά μας, δε θα δημιουργεί προβλήματα σε άλλες οικονομικές δραστηριότητες, δε θα απαξιώνει τη γη μας και δε θα αμφισβητεί τις περιουσίες μας.

  Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος της Νότιας Καρυστίας (ΣΠΠΕΝΚ)
  Τ.Θ 9 , 340 01 Κάρυστος, Εύβοια, [email protected]