Περί Natura και… μπούφων. Δεν έχω καμία διάθεση να αντιπαρατεθώ ούτε με μπούφους, ούτε με άλλα συμπαθεί πτηνά, ούτε με το φίλο Γιώργο...
 • Περί Natura και… μπούφων

  Με αυτό το κείμενο, που θα είναι και το τελευταίο μου σχετικά με το θέμα, δεν έχω καμία διάθεση να αντιπαρατεθώ ούτε με μπούφους, ούτε με άλλα συμπαθεί πτηνά, ούτε με το φίλο Γιώργο.
  Και φυσικά σε καμία περίπτωση με τον οποιονδήποτε ιδιοκτήτη μεγάλης ή (πολύ περισσότερο) μικρής έκστασης γης, τους οποίους άλλωστε θεωρώ θύματα των κάθε λογής πολιτικών και πολιτικάντηδων.
  Θα περιοριστώ στην παράθεση των στοιχείων που έχω συγκεντρώσει, φυσικά και τις πηγές τους.

  1. Από το επίσημο διαδικτυακό τόπο του ΥΠΕΚΑ:
  «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ NATURA 2000»
  (προσοχή: ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010)

  http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=ZrPOICSXJTo%3d&tabid=504  

  «22 GR2420012 OROS OCHI, PARAKTIA ZONI KAI NISIDES»

  2. Από τον επίσημο διαδικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον οποίο κάποιος μπορεί να δει τους χάρτες όλων των περιοχών που περιλαμβάνονται στο δίκτυο Natura, NATURA 2000 viewer

  http://natura2000.eea.europa.eu/

  Κάντε zoom στο χάρτη και πλησιάστε με μεγάλη λεπτομέρεια στη δική μας περιοχή.

  3. Χάρτης του ΥΠΕΚΑ με τίτλο «Τόποι Κοινοτικής σημασία για τη Νότια Ελλάδα»

  4. Η ίδια ακριβώς περιοχή, ορθά επισημαίνει ο φίλος Γιώργος, έχει χαρακτηριστεί και ως ΖΕΠ με σχετική απόφαση που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 1495/6-9-2010.
  Τέλος, νιώθω την ανάγκη, προς αποφυγή παρεξηγήσεων, να παραθέσω εκ νέου τη διαπίστωση που έκανα στο προγενέστερο κείμενο μου σχετικά με το επίμαχο νομοσχέδιο της κας Μπιρμπίλη:
  «Επί της ουσίας πάντως γίνεται όλο και ποιο φανερή η προσπάθεια του Υπουργείου για να ξεπεραστούν τα εμπόδια που βάζουν οι μικρές ιδιοκτησίες σε πιθανά μεγάλα επενδυτικά σχέδια (βλέπε ΑΠΕ). Και ο καλύτερος στόχος για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο είναι η απαξία της αγοραίας τιμής της γης».

  Παπαλυμπέρης Δ. Ισίδωρος

  105 GR2420012 OROS OCHI, PARAKTIA
  ZONI KAI NISIDES 33385,47 E 22 21 N 38 24