Μικρές Αγγελίες διαβάστε τους όρους χρήσης.
 • Όροι Χρήσης

  Με την χρησιμοποίηση των υπηρεσιών στους ιστοχώρους μας θεωρείται ότι συμφωνείτε και αποδέχεσθε τους παρακάτω όρους.

  Το e-karystos δημοσιεύει τις μικρές αγγελίες για ενα χρόνο  (12 μήνες) , τις μικρές αγγελίες σας σχετικά με οτιδήποτε προσφέρετε για πώληση , παραχώρηση με αντάλλαγμα , χρησιμοποιημένων ή μη προϊόντων και διατηρεί το δικαίωμα να μη δημοσιεύει παραπλανητικές , προσβλητικές , ανήθικες ή αναληθείς αγγελίες , άλλως σε περίπτωση διαπίστωσης τέτοιου φαινομένου , έχει δικαίωμα μονομερώς και κατά την κρίση του , να αποσύρει τις αντίστοιχες αγγελίες.

  Το e-karystos δεν ενεργεί ως μεσάζων ούτε συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο στις συναλλαγές που ενδεχομένως συνάπτονται.
  Ο αναγνώστης της ιστοσελίδας έχει αποκλειστικά την ευθύνη να διερευνήσει , εάν το κείμενο της αγγελίας ανταποκρίνεται ή όχι στην πραγματικότητα.

  Η ιστοσελίδα δεν φέρει καμμία ευθύνη για συνέπειες που δυνατόν προκύψουν από στοιχεία που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

  Ολο το υλικό του δικτυακού τόπου , αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του e-karystos.

  Αναδημοσίευση , αναπαραγωγή κάθε είδους και με οποιοδήποτε μέσο, με ή χωρίς επεξεργασία, απαγορεύεται χωρίς σχετική έγγραφη άδειά μας.
  Σε περίπτωση καταγγελίας από τρίτους σχετικά με παραβιάσεις των χρησιμοποιούντων την ιστοσελίδα , τόσο ως προς το καθήκον αλήθειας και νομιμότητας όσο και ως προς το πνευματικό δικαίωμα τους , η αγγελία θα αποσύρεται και ο χρήστης θα διαγράφεται κατά την κρίση μας.
  Το e-karystos έχει το δικαίωμα να αλλάζει το περιεχόμενο , την χρήση , καθώς και να διακόψει την λειτουργία της ιστοσελίδας χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
  Οι χρήστες-μέλη πρέπει να ελέγχουν τους όρους και τα πεδία στα οποία υπάρχει ενημέρωση για τυχόν αλλαγές ή προσθήκες.

  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 131 (ΦΕΚ Α? 116/16.05.2003)
  Προσαρμογή στην Οδηγία 2000/31 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά.

  4. Ευθύνη των μεσαζόντων παροχής υπηρεσιών.
  Αρθρο 11
  Απλή μετάδοση

  1. Σε περίπτωση παροχής μιας υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας συνισταμένης στη μετάδοση πληροφοριών που παρέχει ο αποδέκτης της υπηρεσίας σε ένα δίκτυο επικοινωνιών ή στην παροχή πρόσβασης στο δίκτυο επικοινωνιών, δεν υφίσταται ευθύνη του φορέα παροχής υπηρεσιών όσον αφορά τις μεταδιδόμενες πληροφορίες, υπό τους όρους ότι ο φορέας παροχής υπηρεσιών

  α) δεν αποτελεί την αφετηρία της μετάδοσης των πληροφοριών,

  β) δεν επιλέγει τον αποδέκτη της μετάδοσης και

  γ) δεν επιλέγει και δεν τροποποιεί τις μεταδιδόμενες πληροφορίες.

  2. Οι δραστηριότητες μετάδοσης και παροχής πρόσβασης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνουν την αυτόματη, ενδιάμεση και προσωρινή αποθήκευση των μεταδιδομένων πληροφοριών, στο βαθμό που η αποθήκευση εξυπηρετεί αποκλειστικά την πραγματοποίηση της μετάδοσης στο δίκτυο επικοινωνιών και η διάρκειά της δεν υπερβαίνει το χρόνο που είναι ευλόγως απαραίτητος για τη μετάδοση.
   

                        
  Διαδικτυακή Πύλη Καρύστου | Μαρμαρίου | Στύρων
  Copyright © 2010 - 2011 .e-karystos.gr

  Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος