Δικαίωση του κου Παναγιώτη Μπουρνουσούζη. Σύμφωνα με πληροφορίες του in-karystos με την 9/2011 απόφαση του πρωτοδικείου Χαλκίδας.

  • Δικαίωση του κου Παναγιώτη Μπουρνουσούζη.
    Σύμφωνα με πληροφορίες του e-karystos με την 9/2011 απόφαση του πρωτοδικείου Χαλκίδας ο κος Μπουρνουσούζης εκλέγετε δεύτερος στο τοπικό συμβούλιο Καρύστου, με τον συνδυασμό «Νέος Δήμος Νέο Ξεκίνημα», μετά την κα Βερούχη Λεμονιά.

    Το λάθος είχε γίνει από το πρωτοδικείο Χαλκίδας που ενώ αρχικά είχε κατανείμει σωστά τις έδρες σε 3 του συνδυασμού του κου Μανώλη και 2 του κου Ραβιόλου, στην ανακήρυξη των αποτελεσμάτων αναιρούσε μία έδρα από τον κο Ραβιόλο και την έδινε στον συνδυασμό της κυρίας Βρανάς.

    Τώρα όμως, και μετά από ένσταση του κου Ραβιόλου, το πρωτοδικείο αναγνώρισε το λάθος του και έβαλε τα πράγματα στην σωστή σειρά.