Στόχος μας ήταν να καταστήσουμε την Κάρυστο καταδυτικό προορισμό. Η περίπτωση της Καρύστου κρίθηκε ως η πιο ώριμη για την ενίσχυση των υποδομών αναφέρει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και βουλευτής Ευβοίας Κώστας Μαρκόπουλος
 • Προς τον Δήμαρχο Καρύστου Νίκο Μανώλη, απέστειλε επιστολή ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και βουλευτής Ευβοίας Κώστας Μαρκόπουλος.

  Με αφορμή την επιστολή του κ. Μανώλη προς τον Υφυπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού κ. Νικητιάδη για την προγραμματική σύμβαση για την κατασκευή Καταδυτικού Πάρκου στην Κάρυστο.
  Στην επιστολή του αναφέρει:

  Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε

  Με την ευκαιρία της επιστολής σας προς τον Υφυπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού κο. Νικητιάδη, με αντικείμενο την προγραμματική σύμβαση για την κατασκευή Καταδυτικού Πάρκου στην Κάρυστο, σας αποστέλλω λεπτομερή για το συνολικό σχεδιασμό που είχα αναπτύξει ως Υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης. Επίσης, θεωρείστε με σύμμαχό σας στην προσπάθεια ενεργοποίησης της προγραμματικής αυτής σύμβασης. Η συνολική προσπάθεια αξίζει τον κόπο δοθέντος ότι το ΕΣΠΑ τουρισμού της Περιφέρειας Στερεάς δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμα.
  Παρακαλώ ενημερώστε για τα παραπάνω το Δημοτικό Συμβούλιο.

  Μετά τιμής

  Κώστας Μαρκόπουλος

  Σημείωμα για το καταδυτικό πάρκο Καρύστου.

  ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
  Το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης έδωσε πλήρη προτεραιότητα στην ενίσχυση δράσεων για την υλοποίηση συγκεκριμένων έργων υποδομής για την προώθηση του εναλλακτικού καταδυτικού τουρισμού.
  Η περίπτωση της Καρύστου κρίθηκε ως η πιο ώριμη για την ενίσχυση των υποδομών που θα επέτρεπαν την ανάπτυξη τέτοιων δραστηριοτήτων και την προσέλκυση τουριστών με υψηλότερα εισοδήματα, που διεθνώς χαρακτηρίζουν τα άτομα με ενασχόληση σε αυτή τη δραστηριότητα.
  Στόχος μας ήταν να καταστήσουμε την Κάρυστο καταδυτικό προορισμό.
  Ειδικότερα, με την ανάληψη του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης από τον Κώστα Μαρκόπουλο, έγιναν συντονισμένες ενέργειες, στο πλαίσιο του αναπτυξιακού σχεδιασμού των έργων υποδομής και της χρηματοδότησης τους, για την εξασφάλιση των απαραίτητων προϋποθέσεων για την αποτελεσματική λειτουργία καταδυτικού πάρκου στην Κάρυστο.

  1. Το καλοκαίρι του 2009 υπεβλήθησαν από την Ειδική Γραμματεία του Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης Τεχνικά Δελτία Έργου για άμεση αξιολόγηση στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Ψηφιακής Σύγκλισης, σε συνεργασία με την «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.», το έργο με τίτλο:

  Ψηφιακές Υπηρεσίες Διαχείρισης Καταδυτικών Πάρκων, Υποστήριξης Καταδυτικών Δραστηριοτήτων και Προβολής Καταδυτικού Τουρισμού με συνολικό Προϋπολογισμό 2.439.000 €.

  Το έργο αυτό αφορά στην μεταφορά ψηφιοποιημένης εικόνας από το βυθό, από ναυάγια και καταδυτική δραστηριότητα σε συγκεκριμένα σημεία των πόλεων σε μεγάλες οθόνες, επιχειρώντας να δημιουργηθούν σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος.
  Προτάθηκαν 5 πιλοτικές εγκαταστάσεις: στην Κάρυστο στο καταδυτικό πάρκο, στη Ζάκυνθο στο θαλάσσιο πάρκο, στη Λέσβο στο απολιθωμένο δάσος, στην Ερέτρια στον υποθαλάσσιο αρχαίο προβλήτα, και στον Κορινθιακό στη Μαύρη Μύτη Ν. Αχαΐας.
  Δόθηκε προτεραιότητα ένταξης της χρηματοδότησης στο ΕΣΠΑ στο έργο της Καρύστου λόγω ωριμότητας των συνθηκών για την υλοποίηση του.
  1. Υπεγράφη Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου και του Δήμου προκειμένου να στηριχθεί ουσιαστικά η προσπάθεια δημιουργίας ενός καταδυτικού πάρκου διεθνών προδιαγραφών, με αξιοποίηση τόσο των ειδικών πλεονεκτημάτων της περιοχής, όσο και των νέων τεχνολογιών.
  Η όλη φιλοσοφία ήταν ο Δήμος Καρύστου να διαδραματίσει τον πρωταρχικό ρόλο στην κατασκευή, όσο και στην αποτελεσματική λειτουργία του Πάρκου και για αυτό το σκοπό η συνεργασία των υπηρεσιών του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης με το Δήμο προβλέπονταν να είναι συνεχής με κύριο στόχο την πραγματοποίηση και χρηματοδότηση των εξειδικευμένων μελετών που απαιτούνταν μέσω κονδυλίων τεχνικής βοήθειας (ΠΔΕ και ΕΣΠΑ).

  1. Ανεξάρτητα από την Προγραμματική Σύμβαση, προκειμένου να προετοιμαστεί το έργο, με πρωτοβουλία του Υπουργείου, είχαν διενεργηθεί επιτόπιες επισκέψεις, τόσο από στελέχη του Υπουργείου, όσο και από ειδικούς δύτες που αξιολόγησαν τα δεδομένα και συγκέντρωσαν τα αρχικά στοιχεία για τον προγραμματισμό των απαραίτητων μελετητικών και κατασκευαστικών ενεργειών. Εξετάστηκαν και στοιχεία από αρχαιολογικής άποψης και εντοπίστηκαν τα σημεία όπου θα βυθίζονταν κάποια παροπλισμένα πλοία, που κατόπιν συνεννόησης του Υπουργείου με τα συναρμόδια Υπουργεία, θα ρυμουλκούνταν στην περιοχή προκειμένου να δημιουργηθούν τεχνικά ναυάγια.
  1. Υπήρξαν αλλεπάλληλες συναντήσεις μεταξύ στελεχών του Δήμου Καρύστου / Αναπτυξιακής εταιρείας του Δήμου και στελεχών της Διαχειριστικής Αρχής του Υπουργείου και της Ειδικής Γραμματείας που είχε στην ευθύνη της τα Αναπτυξιακά Έργα Τουρισμού.
  Αντικείμενο των συζητήσεων αυτών ήταν η οργανωτική δομή του Καταδυτικού Πάρκου, η κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του, η προβολή του στο εξωτερικό, καθώς και η συνεργασία με τους εμπλεκόμενους ιδιωτικούς φορείς που παρείχαν τον σχετικό εξοπλισμό και διασφάλιζαν την πρόσβαση με σκάφη στα σημεία ενδιαφέροντος του Πάρκου.

  1. Διάφορες ενισχυτικές στη λειτουργία των καταδυτικών Πάρκων δράσεις επεξεργάστηκαν στο πλαίσιο δράσεων επιχειρηματικής ενίσχυσης δραστηριοτήτων μέσα από κονδύλια του ΕΣΠΑ, προκειμένου να δημιουργηθούν κίνητρα στην τοπική οικονομία για έναρξη συναφών με τα Πάρκα δραστηριοτήτων (π.χ. επιδοτήσεις σε εταιρείες που θα παρείχαν υπηρεσίες εναλλακτικού καταδυτικού τουρισμού, υπηρεσίες παρεμφερών υποστηριχτικών δραστηριοτήτων, προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης σε ζητήματα καταδύσεων κ.λπ.)