Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις. Η προεκλογική δέσμευσή μας για τη σύσταση ιδιαίτερης κατηγορίας «πυροσβεστών πενταετούς θητείας» υλοποιείται στο παρόν σχέδιο νόμου.
 • Θέμα: «Στηρίζονται οι υπηρεσίες προστασίας του πολίτη με το νέο νομοσχέδιο, επισημαίνει η κυρία Περλεπέ».

  Η βουλευτής Εύβοιας του ΠΑΣΟΚ κυρία Κατερίνα Περλεπέ-Σηφουνάκη κατά την ομιλία της στη Βουλή επί του σχεδίου νόμου με τίτλο «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» υπογράμμισε ότι, με τις ρυθμίσεις που προβλέπονται σ’ αυτό η πολιτεία προστατεύει και αναπτύσσει τους μηχανισμούς και τις υπηρεσίες Δημόσιας Τάξης ώστε και το προσωπικό σ’ αυτές να βελτιώσει τη θέση του και οι πολίτες να αισθάνονται όσο το δυνατόν περισσότερη ασφάλεια:
  «Η έμφαση στη διαφάνεια, την αξιοκρατία και την αξιολόγηση, όπως και η θέσπιση υλικών και ηθικών κινήτρων για την αύξηση του υπηρεσιακού ενδιαφέροντος του προσωπικού, αποτελούν τα κυρίαρχα στοιχεία αυτού του σχεδίου νόμου».
  Ένα επίσης από τα θέματα στα οποία αναφέρθηκε η βουλευτής με βάση τα άρθρα του νομοσχεδίου, ήταν και αυτό των συμβασιούχων πυροσβεστών:
  «Η προεκλογική δέσμευσή μας για τη σύσταση ιδιαίτερης κατηγορίας «πυροσβεστών πενταετούς θητείας» υλοποιείται στο παρόν σχέδιο νόμου.
  Η εργασιακή ανασφάλεια για όλους αυτούς τους ανθρώπους θα λάβει τέλος, αυτή η κατηγορία θα υποκαταστήσει σταδιακά το θεσμό του συμβασιούχου πυροσβέστη και θα είναι πλέον ενταγμένοι οργανικά στο Πυροσβεστικό Σώμα.
  Οι συμβασιούχοι πυροσβέστες έχουν προσφέρει τα μέγιστα στη δασοπροστασία και στη δασοπυρόσβεση και όσον αφορά τουλάχιστον το Νομό μου, το έχουμε διαπιστώσει πάρα πολλές φορές.
  Γι’ αυτό το λόγο δικαιούνται την ένταξή τους σ’ αυτήν την ειδική κατηγορία.
  Όπως ανέφερα στη Διαρκή Επιτροπή, αρκετοί από τους εποχικούς που έχουν τελειώσει μόνο το δημοτικό έχουν πάει στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας και τον Ιούνιο θα πάρουν το απολυτήριο του Γυμνασίου.
  Έτσι θα έχουν τη βασική εκπαίδευση, και πρέπει και αυτούς να καταφέρουμε να τους συμπεριλάβουμε στους πυροσβέστες πενταετούς θητείας.
  Με κάποιον τρόπο, νομικά εφικτό θα πρέπει, ανεξάρτητα από την ημερομηνία προκήρυξης –που πιθανολογώ ότι θα γίνει πολύ πιο σύντομα από τον Ιούνιο-, να μπορέσουν αυτοί να συμπεριληφθούν έστω σε κάποια ενδεχόμενη επόμενη προκήρυξη.
  Δεύτερον, για όσους συμβασιούχους πυροσβέστες δεν θα μπορέσουν να ενταχθούν στο νέο καθεστώς, πρέπει να υπάρξει μια συγκεκριμένη ρύθμιση στο νομοσχέδιο, ώστε να μπορούν να προσλαμβάνονται κατά προτεραιότητα ως εποχικοί.
  Το Προεδρικό Διάταγμα, όπως όλοι γνωρίζουμε, ισχύει μέχρι το τέλος του 2012.
  Με κάποια ρύθμιση μετά, έστω με κάποιο καινούργιο προεδρικό διάταγμα, να μπορέσουμε, όταν χρειάζονται οι εποχικοί, να προσλαμβάνονται κατά προτεραιότητα όλοι αυτοί, για να καταφέρουν και την εργασία να μη χάσουν, αλλά και να μπορέσουν σε κάποια στιγμή να βγουν στη σύνταξη».