Προκηρύσσονται δασικοί χάρτες σε 11 νομούς. Αντικείμενό του είναι η κατάρτιση δασικών χαρτών στους νομούς ...
 • Χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ εξασφάλισε η Κτηματολόγιο ΑΕ για 13 έργα συνολικού προϋπολογισμού €57,5 εκατ. τα σημαντικότερα εκ των οποίων αφορούν την δημιουργία υποδομής χωρικών δεδομένων που θα απεικονίζει με ακρίβεια τους οικοτόπους Natura και την κατάρτιση δασικών χαρτών σε πυρόπληκτες και προστατευόμενες περιοχές έντεκα νομών της χώρας.

  Ειδικότερα για το υποέργο προϋπολογισμού €35,5 εκατ. «Κατάρτιση δασικού χάρτη σε πυρόπληκτες και προστατευόμενες περιοχές της χώρας» η Κτηματολόγιο ΑΕ υπογραμμίζει ότι η διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης ολοκληρώθηκε και αναμένεται η προκήρυξη του έργου άμεσα.

  Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, τα νέα έργα που θα υλοποιήσει η Κτηματολόγιο ΑΕ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα χρηματοδοτηθούν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» και εντάσσονται στους ευρύτερους στόχους που έχουν τεθεί για τη βελτίωση της ποιότητας και την επιτάχυνση της σύνταξης του κτηματολογίου, την αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται κατά τη λειτουργία του, καθώς και την κατάρτιση δασικών χαρτών σε πυρόπληκτες και προστατευόμενες περιοχές της χώρας.

  Αντικείμενό του είναι η κατάρτιση δασικών χαρτών στους νομούς Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Πιερίας, Ιωαννίνων, Ευβοίας, Μαγνησίας, Αρκαδίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Αχαίας και Ηλίας πλην των περιοχών για τις οποίες έχει ήδη καταρτισθεί δασικός χάρτης.

  Αναλυτικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Κτηματολόγιο ΑΕ, οι βασικοί άξονες δράσεις των 13 έργων αφορούν στην :

  * ανάπτυξη νέων διαδικτυακών υπηρεσιών που θα διευκολύνουν τους πολίτες και τους εμπλεκόμενους με το Κτηματολόγιο φορείς και επαγγελματικές ομάδες κατά τη λειτουργία του Κτηματολογίου, καθώς και προμήθεια του απαιτούμενου λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής
  * εναρμόνιση των δεδομένων της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ με τις απαιτήσεις της οδηγίας INSPIRE για την ένταξή τους στην Εθνική Υποδομή Γεωχωρικής Πληροφορίας
  * ανάπτυξη διεπαφών μεταξύ των συστημάτων του Κτηματολογίου και του Συστήματος Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων (LPIS) το οποίο χρησιμοποιείται για τη χορήγηση των αγροτικών επιδοτήσεων
  * δημιουργία μιας αξιόπιστης υποδομής χωρικών δεδομένων που θα απεικονίζει με ακρίβεια τους οικοτόπους του Δικτύου Φύσης «NATURA 2000»
  * παραγωγή νέων ενιαίων χαρτογραφικών υποβάθρων για ολόκληρη τη χώρα μέσω της παραγωγής ψηφιακών ορθοεικόνων σε συνέργεια με τον ΟΚΧΕ
  * κατάρτιση δασικών χαρτών σε 11 νομούς της χώρας και ανάπτυξη του απαραίτητου σχετικού πληροφοριακού συστήματος.