Εξεύρεση Χώρου για την δημιουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) Νότιας Εύβοιας. (Δήμοι: Κύμης - Αλιβερίου - Καρύστου)
 • Η επιστολή αυτή έχει ως σκοπό να σας εκθέσει τις εξελίξεις που αφορούν την διαχείριση των απορριμμάτων για την Νότια Εύβοια, κάτι που αφορά όλους μας και ως αιρετούς αλλά και ως πολίτες.

  Όπως ίσως ήδη γνωρίζετε το Υπουργείο, θα προωθήσει άµεσα νοµοθετική ρύθμιση όπου θα προβλέπεται συνυπευθυνότητα για την συνέχιση της λειτουργίας των παράνομων χωματερών, ώστε τα πρόστιµα για αυτές, να μεταφέρονται στους Δήµους.
  Το πρόστιμο ανέρχεται σε 34.000 €/ ημέρα για κάθε ΧΑΔΑ που θα παραμένει ενεργός.
  Το ποσό αυτό σύμφωνα με όλα τα μέχρι τώρα δεδομένα θα παρακρατείται από τους ΚΑΠ των Δήμων.

  Μέχρι τις 30/6/2011 όλες οι χωματερές πρέπει να έχουν κλείσει.
  Ήδη με πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών οι χωματερές του Νεοχωρίου και των Στύρων έκλεισαν.

  Η ύπαρξη των ΧΑΔΑ, εκτός των άλλων, αποτελούν περιβαλλοντική υποβάθμιση (αισθητική, πιθανή μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα και της τροφικής αλυσίδας, κίνδυνοι πυρκαγιών, παραγωγή διοξινών από την ανεξέλεγκτη καύση και άλλα), αλλά και δυσφημίζουν την εικόνα του τόπου μας.

  Για να ανατρέψουμε την συσσωρευθείσα δραματική αυτή κατάσταση που σήμερα αντιμετωπίζουμε λόγω της ολιγωρίας που επιδείξαμε όλοι μας όλα αυτά τα χρόνια, πρέπει να γίνουμε πλέον αποφασιστικοί, ν’ ανακτήσουμε το χαμένο έδαφος και να προχωρήσουμε με δική μας πρωτοβουλία σε λύσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης.

  Σύμφωνα με τον περιφερειακό σχεδιασμό προβλέπονται τρεις ΧΥΤΥ για το Νομό της Εύβοιας, ένας εκ των οποίων στη Νότια Εύβοια (Δήμοι: Κύμης – Αλιβερίου - Καρύστου), όπου θα προβλέπεται και η λειτουργία της ανακύκλωσης, αλλά και μονάδας κομποστοποίησης

  Ο υπάρχον Σύνδεσμος Ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων Νότιας Εύβοιας, αποφάσισε να προχωρήσει στην υλοποίηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού για τα Απορρίμματα και των όσων αυτός προβλέπει για τη διαχειριστική ενότητα της Νότιας Ευβοίας δηλαδή την ωρίμανση ΧΥΤΥ.

  Η διαχείριση των απορριμμάτων στην περιοχή της Νότιας Εύβοιας , αποτελεί πλέον πρώτη προτεραιότητα για όλους μας.

  Η σοβαρότητα του θέματος απαιτεί υπευθυνότητα, άμεση και κοινή συντονισμένη δράση.

  Ήδη ο Δήμος Κύμης – Αλιβερίου - Καρύστου ξεκινά την διαδικασία σύνταξης της απαιτούμενης μελέτης εξεύρεσης χώρου στην περιοχή Δήμου Κύμης – Αλιβερίου και Καρύστου και για το λόγο αυτό ζητάμε την συμβολή σας.
  Με προτάσεις από μέρους σας για πιθανούς χώρους που εσείς θεωρείτε κατάλληλους, για την εγκατάσταση του ΧΥΤΥ.

  Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν συγκριτικά ώστε να καταλήξουμε στον καταλληλότερο και να εκπονήσουμε την Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την προέγκριση χωροθέτησης του από την ΔΙΠΕΧΩ.

  Ένας χώρος για να είναι κατάλληλος χρειάζεται να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

  * Η προτεινόμενη θέση θα πρέπει να βρίσκεται μέσα στα όρια των Δήμων Κύμης –Αλιβερίου και Καρύστου
  * Η θέση θα πρέπει να είναι όσο το δυνατό πιο κεντροβαρική ως προς τα παραγόμενα απόβλητα
  * Είναι θετικό η έκταση να είναι δημόσια και όχι ιδιωτική και σε κάθε περίπτωση να έχει ξεκάθαρο ιδιοκτησιακό καθεστώς
  * Η έκταση της θέσης θα πρέπει να είναι κατ ελάχιστον 50 στρέμματα
  * Η θέση θα πρέπει να βρίσκεται εκτός περιοχών προστατευόμενων για την χλωρίδα και πανίδα τους (περιοχές Natura 2000, Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους, Καταφύγια Άγριας Ζωής, Αισθητικά Δάση, Εθνικά Πάρκα, Εθνικούς Δρυμούς κλπ).
  * Η θέση θα πρέπει να είναι εκτός Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου
  * Η θέση θα πρέπει να βρίσκεται εκτός αρχαιολογικών ζωνών προστασίας
  * Η θέση δεν θα πρέπει να είναι αναδασωτέα

  Με βάση τα παραπάνω , αναμένουμε μέχρι την 11η Απριλίου 2011 τις δικές σας προτάσεις για πιθανούς χώρους, ώστε να συμπεριληφθούν στις θέσεις που θα εξεταστούν από την ομάδα μελέτης και θα αξιολογηθούν συγκριτικά μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

  Θεωρούμε ότι αυτή η διαδικασία καταγραφής και των δικών σας προτάσεων θα βοηθήσει ώστε να εξευρεθεί ο καταλληλότερος χώρος και να ξεκινήσει η ωρίμανση του τόσο σοβαρού και επιβεβλημένου να υλοποιηθεί αυτού έργου.