Ν.Ο. ΚΑΡΥΣΤΟΥ διοργανώσει τον 1ο Πανελλήνιο Αγώνα Αλιείας με καλάμι από αγκυροβολημένο σκάφος,την Κυριακή 15 Μαΐου 2011
 • E.O.Y.Δ.Α.
  **********
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
  ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
  Αλιεία με καλάμι από αγκυροβολημένο σκάφος

  1ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΑΓΩΝΑΣ
  Η ΕΟΥΔΑ ανέθεσε στον σύλλογο Ν.Ο. ΚΑΡΥΣΤΟΥ να διοργανώσει τον 1ο Πανελλήνιο Αγώνα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Αλιείας με καλάμι από αγκυροβολημένο σκάφος, έτους 2011.
  Ο 1ος Πανελλήνιος Αγώνας θα διεξαχθεί την Κυριακή 15 Μαΐου 2011, στην έδρα του συλλόγου που βρίσκεται στην Κάρυστο και πεδίο του αγώνα θα είναι ένα εκ των Α και Β (αναλόγως των καιρικών συνθηκών) όπως καθορίστηκαν από τον διοργανωτή σύλλογο.
  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι σύλλογοι της δύναμης της ΕΟΥΔΑ.
  Κάθε σύλλογος μέλος της ΕΟΥΔΑ μπορεί να συμμετέχει με όσους αθλητές επιθυμεί οι οποίοι υποχρεωτικά θα διαθέτουν Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας και Υγείας, θεωρημένο από γιατρό για το τρέχον έτος.
  Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των αθλητών εξαρτάται από την υποδομή του διοργανωτή συλλόγου εκτός εάν χρησιμοποιήσουν δικά τους σκάφη.
  Ο αγώνας είναι μόνο ατομικός.
  Κάθε συμμετέχων αθλητής οφείλει να καταβάλλει χρηματικό αντίτιμο ποσού 25 ευρώ εκ των οποίων τα 10 ευρώ θα ενισχύσουν την Εθνική Ομάδα για την συμμετοχή της στο μουντιάλ της Ιταλίας και τα 15 ευρώ θα καλύψουν λειτουργικές ανάγκες του διοργανωτή συλλόγου.
  Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό της ΕΟΥΔΑ, τον οποίο πρέπει να γνωρίζουν αλλά και να εφαρμόσουν πιστά όλοι οι συμμετέχοντες.
  Την ευθύνη της ομαλής διεξαγωγής του αγώνα έχει 3μελής Επιτροπή, η σύνθεση της οποίας καθορίζεται ως εξής:
  Αλυτάρχης :Νεκτάριος Μήλας ορίστηκε από την Ε.Ο.Υ.Δ.Α.
  Μέλος : Στέλιος Παπουτσής ορίστηκε από τον διοργανωτή σύλλογο
  Μέλος : ………………………………………………………………..

  (ορίζεται από την Επιτροπή Αλιείας της ΕΟΥΔΑ)

  Όλα τα μέλη της Επιτροπής Αγώνα πρέπει υποχρεωτικά να έχουν σαφή γνώση του Κανονισμού της ΕΟΥΔΑ.
  Όλοι οι σύλλογοι πρέπει να ορίσουν υποχρεωτικά έναν (1) αρχηγό ο οποίος μπορεί να είναι και συμμετέχων αθλητής.
  Οι αρχηγοί που δεν θα είναι συγχρόνως και αθλητές μπορούν να βοηθήσουν ως κριτές τον διοργανωτή σύλλογο.
  Σε κάθε περίπτωση ο διοργανωτής σύλλογος θα ορίσει τους κριτές τους οποίους οι συμμετέχοντες σύλλογοι είναι υποχρεωμένοι να δεχτούν ανεπιφύλακτα.
  Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται μόνο από τους αρχηγούς των ομάδων με την καταβολή παραβόλου 250 ευρώ, το οποίο εισπράττει ο διοργανωτής σύλλογος, για λογαριασμό της ΕΟΥΔΑ, εκδίδοντας το αντίστοιχο παραστατικό είσπραξης.
  Εφόσον ο ενιστάμενος σύλλογος δικαιωθεί, του επιστρέφεται ολόκληρο το ποσό του παραβόλου ως αχρεωστήτως καταβληθέν, άλλως αυτό εκπίπτει υπέρ της ΕΟΥΔΑ.

  Χρόνος υποβολής ενστάσεων
  Για ότι αφορά την συμμετοχή των αθλητών στον αγώνα, η ένσταση υποβάλλεται προ της έναρξής του.
  Για ότι αφορά την τέλεση του αγώνα, έως και μισή ώρα μετά τη λήξη του.

  Για ότι αφορά το ζύγισμα και την έκδοση των αποτελεσμάτων, έως και μισή ώρα μετά τη λήξη του ζυγίσματος.
  Μισή ώρα μετά το ζύγισμα, εκδίδονται τα αποτελέσματα.
  Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων δεν μπορεί να υποβληθεί ένσταση.
  Όλοι οι αθλητές και οι αρχηγοί από την άφιξή τους, κατά τη διάρκεια του αγώνα και έως την αναχώρησή τους πρέπει υποχρεωτικά να είναι ενδεδυμένοι με τα διακριτικά του συλλόγου τους, άλλως δεν θα πιστοποιηθεί η συμμετοχή τους, από την Επιτροπή Αγώνα.
  Τυχόν συμβάσεις χορηγίας ή/και διαφήμισης διέπονται από τα οριζόμενα στο άρθρο 5 εδάφιο 6 του Καταστατικού της ΕΟΥΔΑ.
  Όλοι οι αθλητές πρέπει να φέρουν τον απαραίτητο, βάσει του Κανονισμού, εξοπλισμό τους, ο οποίος και είναι αποκλειστική ευθύνη ενός εκάστου.
  Κατά την συγκέντρωση των αθλητών παραδίδονται από τους αρχηγούς τα δελτία των αθλητών στην Επιτροπή Αγώνα για έλεγχο και πιστοποίηση.
  Η ΕΟΥΔΑ και ο διοργανωτής σύλλογος ουδεμία ευθύνη φέρουν για τυχόν βλάβες, ζημιές ή ατυχήματα που θα μπορούσαν να συμβούν κατά τη διάρκεια του αγώνα πριν ή μετά τη λήξη του, καθώς και κατά τις οποιεσδήποτε μετακινήσεις των αγωνιζομένων και των θεσμικών παραγόντων του αγώνα.
  Κατά τη διάρκεια του αγώνα θα παρευρίσκεται ιατρός για την κάλυψη τυχόν ανάγκης παροχής πρώτων βοηθειών.
  Τα Δελτία Συμμετοχής πρέπει να συμπληρωθούν από τους συλλόγους ευκρινώς και να αποσταλούν στο φαξ 2108137053 ή στο email eο[email protected] το αργότερο 10 ημέρες προς της ημερομηνίας τέλεσης του αγώνα.
  Όλοι πρέπει να γνωρίζουν ότι εφ’ όσον δεν τηρηθούν οι όροι της παρούσας Προκήρυξης στο σύνολο τους, δεν θα επιτραπεί η συμμετοχή τους στον αγώνα.
  Νικητής αθλητής, στην ατομική κατάταξη, είναι αυτός που θα συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία.
  Τα αλιεύματα θα διατεθούν σε φιλανθρωπικό ίδρυμα.
  ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ
  Ο διοργανωτής σύλλογος μετάλλια για τους τρεις πρώτους αθλητές της ατομικής κατάταξης καθώς και για τον αθλητή που θα αλιεύσει το μεγαλύτερο ψάρι (σε βάρος) του αγώνα.

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΑ
  Σάββατο 14 Μαΐου 2011
  Ώρα 18.00 Συγκέντρωση όλων των θεσμικών παραγόντων
  Ώρα 18.30 Ανάλυση Κανονισμού
  Ώρα 19.30 Κλήρωση σκαφών αθλητών/ορισμός κριτών
  Κυριακή 15 Μαΐου 2011
  Ώρα 05.30 Συγκέντρωση αθλητών
  Ώρα 05.45 Έλεγχος αλιευτικών εργαλείων και σκαφών
  Ώρα 06.00 Επιβίβαση στα σκάφη - αναχώρηση
  Ώρα 06.15 Συγκέντρωση σκαφών
  Ώρα 06.30 Έναρξη αγώνα
  Ώρα 11.30 Λήξη αγώνα
  Ώρα 11.45 Συγκέντρωση σκαφών, παράδοση αλιευμάτων
  Ώρα 12.00 Επιστροφή σκαφών
  Ώρα 12.45 Ζύγισμα αλιευμάτων
  Ώρα 13.30 Έκδοση αποτελεσμάτων - Απονομές

  Αγαπητοί φίλοι,
  Παρακαλούμε να γνωρίζετε ότι όσοι χρειάζονται πιθανόν διανυκτέρευση στην Κάρυστο, η οποιαδήποτε άλλη διευκρίνηση θα μπορούν να επικοινωνήσουν με τον κ. Αντώνη Δρόσο στο τηλ. 6932110139.
  Θα χαρούμε πολύ να συμμετάσχετε μαζικά στον 1ο Αγώνα Αλιείας με καλάμι από αγκυροβολημένο σκάφος που διοργανώνει ο σύλλογος μας, για να συγκροτηθεί η κατά το δυνατόν αντιπροσωπευτικότερη Εθνική Ομάδα που θα εκπροσωπήσει την χώρα μας στο Μουντιάλ της Ιταλίας.

  Για το Δ.Σ.
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
  Περικλής Ντάτσος Αντώνης Δρόσος

  Συνημμένα θα βρείτε τον Κανονισμό Αλιείας με καλάμι από αγκυροβολημένο σκάφος που είναι νέος και ισχύει από 1.1.2011 καθώς και το Δελτίο Συμμετοχής το οποίο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε και να το αποστείλετε εμπρόθεσμα.

  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

  ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

  ΑΛΙΕΙΑ ΜΕ ΚΑΛΑΜΙ ΑΠΟ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΗΜΕΝΟ ΣΚΑΦΟΣ

  O παρών Κανονισμός ισχύει για όλους ανεξαιρέτως τους αγώνες Αλιείας με καλάμι από αγκυροβολημένο σκάφος, που διοργανώνονται με την έγκριση της ΕΟΥΔΑΤΚ.

  ΓΕΝΙΚΑ
  1.- Απαγορεύεται στους συλλόγους η διοργάνωση πάσης φύσεως αγώνων χωρίς την έγγραφη έγκριση της ΕΟΥΔΑΤΚ.
  2.- Απαγορεύεται στους συλλόγους και στους αθλητές τους, η συμμετοχή σε πάσης φύσεως αγώνες που δεν διαθέτουν την έγγραφη έγκριση της ΕΟΥΔΑ.
  3.- Οι αγώνες που αναγνωρίζει και παρέχει την έγκριση της η ΕΟΥΔΑ μπορούν να έχουν χρηματικό αντίτιμο συμμετοχής απολύτως ανταποδοτικό των αναγκών της διοργάνωσης και της ενίσχυσης των Εθνικών ομάδων για τη συμμετοχή τους στα Παγκόσμια Πρωταθλήματα, που καθορίζεται στην αντίστοιχη Προκήρυξη αγώνα,
  4.- Συμβάσεις χορηγιών μεταξύ συλλόγων και χορηγών ή μεταξύ αθλητών και χορηγών κατατίθενται στην ΕΟΥΔΑ προς έγκριση σύμφωνα με το καταστατικό της
  5.- Αγώνες που αναγνωρίζει η ΕΟΥΔΑ και παρέχει την έγκριση της είναι οι κάτωθι :

  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ
  6.- Είναι ο αγώνας που διοργανώνει κάθε σύλλογος και λαμβάνει μέρος όλο το δυναμικό του και όλοι οι συμμετέχοντες οφείλουν να διαθέτουν δελτίο αθλητικής ιδιότητας και υγείας για την αγωνιστική αλιεία επιφανείας.
  7.- Ο Εσωτερικός αγώνας μπορεί να είναι και προκριματικός.
  8.- Ο Εσωτερικός αγώνας διοργανώνεται από τον σύλλογο πάντα με την έγγραφη έγκριση της ΕΟΥΔΑ, που ορίζει Παρατηρητή.
  9.- Ο Εσωτερικός Αγώνας διοργανώνεται από τον σύλλογο με την σύμφωνη γνώμη των κατά τόπους Λιμεναρχείων και την έκδοση άδειας τέλεσης αγώνα από τις κατά τόπους Νομαρχίες (τμήμα αλιείας) σύμφωνα με την Νομοθεσία περί Αθλητικής Αλιείας.

  ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ
  10.- Είναι ο αγώνας που διοργανώνει κάθε σύλλογος και λαμβάνουν μέρος συμμετέχοντες διαγωνιζόμενοι, από τουλάχιστον δύο (2) συλλόγους της δύναμης της ΕΟΥΔΑ, που διαθέτουν δελτίο αθλητικής ιδιότητας και υγείας.
  11.- Ο Διασυλλογικός αγώνας μπορεί να είναι και προκριματικός.
  12.- Ο Διασυλλογικός αγώνας μπορεί να είναι και διεθνής.
  13.- Στους Διασυλλογικούς αγώνες ο αριθμός των συλλόγων και των αθλητών που θα συμμετάσχουν είναι στην εκλεκτική δυνατότητα του διοργανωτή και αναλόγως της υποδομής του και καθορίζεται στην αντίστοιχη Προκήρυξη του αγώνα.
  14.- Ο Διασυλλογικός αγώνας διοργανώνεται από τον σύλλογο, πάντα με την έγγραφη έγκριση της ΕΟΥΔΑ που ορίζει Αλυτάρχη.
  15.- Ο Διασυλλογικός αγώνας διοργανώνεται από τον σύλλογο με την σύμφωνη γνώμη των κατά τόπους Λιμεναρχείων και την έκδοση άδειας τέλεσης αγώνα από τις κατά τόπους Νομαρχίες (τμήμα αλιείας) σύμφωνα με την Νομοθεσία περί Αθλητικής Αλιείας.

  ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ
  16.- Είναι κάθε αγώνας που διοργανώνεται για την διάδοση της αγωνιστικής αλιείας και κυρίως για την προστασία της θαλάσσια πανίδας και χλωρίδας.

  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
  17.- Είναι η κορυφαία διοργάνωση της ΕΟΥΔΑ και διεξάγεται μία φορά σε κάθε ημερολογιακό έτος.
  18.- Η ΕΟΥΔΑ αναθέτει την διοργάνωση των αγώνων του Πανελληνίου Πρωταθλήματος στους ενδιαφερόμενους συλλόγους, το αργότερο έως 15 Φεβρουαρίου εκάστου έτους, μετά από έγγραφη αίτηση τους.
  19.- Οι ενδιαφερόμενοι σύλλογοι θα πρέπει να εκδηλώσουν εγγράφως το ενδιαφέρον ανάθεσης της διοργάνωσης ενός ή περισσοτέρων αγώνων του Πανελληνίου Πρωταθλήματος το αργότερο μέχρι την 15 Ιανουαρίου εκάστου έτους υποβάλλοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία ορίζονται επακριβώς στις προσαρτήσεις του παρόντος Κανονισμού.
  20.- Αποτελείται από συνολικά δύο (2) αγώνες οι οποίοι, ει δυνατόν, διεξάγονται σε διαφορετικά πεδία.
  21.- Η ΕΟΥΔΑ αναθέτει την διοργάνωση των αγώνων του Πανελληνίου Πρωταθλήματος στους ενδιαφερόμενους συλλόγους, το πρώτο δίμηνο εκάστου έτους, μετά από έγγραφη αίτηση τους.
  22.- Οι πρώτος αγώνας ονομάζεται 1ος Πανελλήνιος Αγώνας
  23.- Ο δεύτερος αγώνας ονομάζεται Εθνικός Τελικός Πανελλήνιος Αγώνας.
  24.- Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αλιείας με καλάμι από αγκυροβολημένο σκάφος συμμετέχουν Έλληνες αθλητές (άνδρες) οι οποίοι ανήκουν σε συλλόγους της δύναμης της ΕΟΥΔΑ, έχουν κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και διαθέτουν Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας και Υγείας, θεωρημένο από γιατρό ανά έτος.

  25.- Απαγορεύεται στους συλλόγους να διοργανώνουν άλλους αγώνες από σκάφος αγωνιστικής αλιείας επιφανείας, κατά τις ημερομηνίες διεξαγωγής των αγώνων του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Καθετής με καλάμι από αγκυροβολημένο σκάφος.

  26.- Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των αγώνων του Πανελληνίου Πρωταθλήματος καθορίζονται από την ΕΟΥΔΑ λαμβάνοντας υπόψη το αγωνιστικό πρόγραμμα της FIPSm, ώστε να μην υπάρχουν αντίστοιχες διοργανώσεις διεθνών αγώνων.

  27.- Στον Εθνικό Τελικό Αγώνα μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι αθλητές που συμμετείχαν στον 1ο Πανελλήνιο αγώνα ανεξαρτήτως της κατάταξης τους.

  28.- Στους αγώνες του Πανελληνίου Πρωταθλήματος αλιείας με καλάμι από αγκυροβολημένο σκάφος μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι σύλλογοι της δύναμης της ΕΟΥΔΑ με αριθμό αθλητών ανάλογα με την υποδομή του διοργανωτή συλλόγου.
  29.- Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αλιείας με καλάμι από αγκυροβολημένο σκάφος έχει μόνο ατομική κατάταξη.
  30.- Πρωταθλητής Ελλάδος αθλητής στην ατομική κατάταξη αναδεικνύεται ο αθλητής που έχει το μικρότερο άθροισμα των θέσεων που κατέλαβε στον 1ο Πανελλήνιο Αγώνα και στον Εθνικό Τελικό Αγώνα.
  31.- Όλοι οι αθλητές κάθε συλλόγου αγωνίζονται μόνο για την ατομική κατάταξη.

  32.- Όλοι οι αγώνες του Πανελληνίου Πρωταθλήματος διοργανώνονται με την έγγραφη ανάθεση της ΕΟΥΔΑ, με την έγκριση της και ορίζεται Αλυτάρχης.

  33.- Όλοι οι αγώνες του Πανελληνίου Πρωταθλήματος διοργανώνονται με την σύμφωνη γνώμη των κατά τόπους Λιμεναρχείων και την άδεια τέλεσης αγώνα από τις κατά τόπους Νομαρχίες, σύμφωνα με την Νομοθεσία περί Αθλητικής Αλιείας, οποία πρέπει να έχει εκδοθεί τουλάχιστον δέκα (10) μέρες προ της ημερομηνίας τέλεσης τους αγώνα.

  34.- Οι διοργανωτές σύλλογοι των αγώνων (Εσωτερικών, Διασυλλογικών, αγώνων Πανελληνίου Πρωταθλήματος) μόλις πάρουν την ανάθεση/έγκριση της ΕΟΥΔΑ οφείλουν :
  α) να μεριμνήσουν για την έκδοση άδειας τέλεσης αγώνα.
  β) να συμπληρώσουν και να αποστείλουν σε όλους τους συλλόγους της δύναμης της ΕΟΥΔΑ την αντίστοιχη Προκήρυξη Αγώνα.
  γ) να αποστείλουν σε όλους τους συλλόγους της δύναμης της ΕΟΥΔΑ τον παρόντα Κανονισμό.
  δ) να αποστείλουν σε όλους τους συλλόγους της δύναμης της ΕΟΥΔΑ, την προς συμπλήρωση δήλωση συμμετοχής αθλητών, Αρχηγού ή/και Κριτή.
  ε) να αποστείλουν σε όλους τους συλλόγους της δύναμης της ΕΟΥΔΑ τα δύο (2) πεδία του αγώνα όπως θα έχουν καθοριστεί σε συμφωνία με τα κατά τόπους Λιμεναρχεία.
  στ) να αποστείλουν σε όλους τους συλλόγους της δύναμης της ΕΟΥΔΑ εγγράφως τις υποχρεώσεις διοργανωτή συλλόγου και συμμετεχόντων συλλόγων.
  35.- Η αποστολή όλων των παραπάνω πρέπει να γίνει τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες, προ της ημερομηνίας διεξαγωγής κάθε αγώνα.

  36.- Οι σύλλογοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στους αγώνες του Πανελληνίου Πρωταθλήματος, υποχρεούνται να αποστείλουν τη δήλωση συμμετοχής αθλητών, Αρχηγού ή/και Κριτή, στην ΕΟΥΔΑ, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες προ της ημερομηνίας διεξαγωγής τους.

  37.- Οι σύλλογοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στους αγώνες του Πανελληνίου Πρωταθλήματος αναγράφουν στη δήλωση συμμετοχής που συμπληρώνουν :
  α) Το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό Μητρώου των αθλητών από το Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας και Υγείας.
  β) Το ονοματεπώνυμο καθώς και το κινητό τηλέφωνο του αρχηγού ή/και Κριτή.
  γ) Το δελτίο συμμετοχής πρέπει απαραιτήτως να είναι υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο του συλλόγου και να φέρει την σφραγίδα του συλλόγου.
  38.- Οι σύλλογοι που θα δηλώσουν συμμετοχή αλλά για διάφορους λόγους δεν δύνανται αδικαιολόγητα να συμμετάσχουν υφίστανται τις κυρώσεις που προβλέπονται από τον Κανονισμός Λειτουργίας και συμπεριφοράς θεσμικών παραγόντων αγωνιστικής αλιείας που αποτελεί αναπόσπαστη προσάρτηση του παρόντος Κανονισμού.

  39.- Κάθε σύλλογος που συμμετέχει στους αγώνες του Πανελληνίου Πρωταθλήματος ορίζει υποχρεωτικά, έναν αρχηγό ο οποίος μπορεί να είναι και συμμετέχων αθλητής.

  40.- Ο αρχηγός της ομάδας είναι ο μόνος αρμόδιος για τυχόν υποβολή ενστάσεων προ του αγώνα, κατά την διάρκεια του, ή μετά την λήξη του, όπως ορίζεται στις Προκηρύξεις των αγώνων.

  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ

  41.- Την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα διασφαλίζει τριμελής Επιτροπή Αγώνα με επί κεφαλής τον Αλυτάρχη ο οποίος ορίζεται από την ΕΟΥΔΑ.

  42.- Ένα (1) μέλος της Επιτροπής Αγώνα ορίζεται από τον διοργανωτή σύλλογο.

  43.- Ένα (1) μέλος της Επιτροπής Αγώνα ορίζεται από την Επιτροπή Αλιείας της ΕΟΥΔΑ.
  44.- Τα μέλη της Επιτροπής Αγώνα κρίνουν και αποφασίζουν για όλα όσα αφορούν τον αγώνα κατά πλειοψηφία και ισότιμα.

  ΠΕΔΙΟ ΑΓΩΝΑ

  45.- Το πεδίο του αγώνα οριοθετείται τελικά μεταξύ των δύο (2) που έχουν καθοριστεί, στην συγκέντρωση των αθλητών με ευθύνη της Επιτροπής αγώνα, αναλόγως των καιρικών συνθηκών.

  46.- Στο πεδίο του αγώνα, εκτός των σκαφών των αγωνιζομένων μπορούν επίσης να βρίσκονται :
  α) Ένα (1) σκάφος που θα επιβαίνει ο Αλυτάρχης με τουλάχιστον ένα (1) μέλος της Επιτροπής Αγώνα.
  β) Ένα σκάφος που θα επιβαίνει ο γιατρός του αγώνα όπου θα επιβαίνει απαραιτήτως και ένα (1) μέλος της Επιτροπής Αγώνα. Αυτό το σκάφος μπορεί να είναι και τεχνικής υποστήριξης
  γ) Μπορεί να δοθεί άδεια από την Επιτροπή Αγώνα και να πλέουν στο πεδίο του αγώνα έως δύο (2) σκάφη με δημοσιογράφους ή/και κινηματογραφιστές. Αυτά τα σκάφη πρέπει να φέρουν απαραιτήτως διακριτική σημαία (PRESS) και να επιβαίνουν υποχρεωτικά συνοδοί που θα οριστούν από την Επιτροπή Αλιείας της ΕΟΥΔΑ.
  47.- Σε όλα τα ανωτέρω σκάφη απαγορεύεται να υπάρχουν αλιευτικά εργαλεία πάσης φύσεως και αλιεύματα. Εξυπακούεται ότι δεν πρέπει να ενοχλούν παντοιοτρόπως του συμμετέχοντες αθλητές και το έργο της Επιτροπής αγώνα.

  ΣΚΑΦΗ ΑΓΩΝΑ

  48.- Σε όλους τους αγώνες χρησιμοποιούνται μηχανοκίνητα σκάφη τα οποία μπορούν να δεχτούν τουλάχιστον δύο (2) αθλητές.

  49.- Όλα τα σκάφη που χρησιμοποιούνται στον αγώνα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με τα σωστικά που επιβάλλει η Ελληνική Νομοθεσία, όπως περιγράφονται στην Άδεια Πλόων Σκάφους.

  50.- Όλα τα σκάφη με ευθύνη του διοργανωτή συλλόγου πρέπει να διαθέτουν υποχρεωτικά δύο (2) άγκυρες και το κατάλληλο σχοινί σε περίπου διπλάσιο μήκος από το βαθύτερο σημείο του πεδίου του αγώνα, για να μπορούν εύκολα και ασφαλώς να ακινητοποιηθούν τα σκάφη, σε οποιοδήποτε σημείο της τράπεζας του αγώνα. Επίσης θα πρέπει να έχει προβλεφθεί τρόπος ώστε να σηκώνεται εύκολα η άγκυρα (π.χ. μπετόνι, εργάτης κ.λ.π.)
  51.- Πριν από τη συγκέντρωση των αθλητών ο Αλυτάρχης τους αγώνα θα πραγματοποιεί έλεγχο των σκαφών ώστε να διασφαλίζεται η πιστή τήρηση του ανωτέρω άρθρου 50 και δεν θα επιτρέπει την τέλεση τους αγώνα αν δεν πληρούνται όλοι οι όροι της απρόσκοπτης διενέργειας του με ίσους όρους για όλους τους συμμετέχοντες.
  52.- Όλα τα σκάφη πρέπει να διαθέτουν VHF (σταθερό ή φορητό) συντονισμένο σε κανάλι στην διάθεση των κριτών ή ο καπετάνιος να διαθέτει κινητό τηλέφωνο του οποίου το νούμερο γνωστοποιείται στην Επιτροπή Αγώνα με ευθύνη του διοργανωτή συλλόγου.
  53.- Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση κινητών τηλεφώνων από του αθλητές καθ’ όλη την διάρκεια του αγώνα. Οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να έχουν τα κινητά τους τηλέφωνα κλειστά και μόνο σε περίπτωση μεγάλης ανάγκης θα τα χρησιμοποιούν αφού ζητήσουν την άδεια του κριτή.
  54.- Το μέγεθος των σκαφών που θα χρησιμοποιηθούν στον αγώνα, πρέπει να επιτρέπει την άνετη επιβίβαση τουλάχιστον δύο (2) αθλητών, ενός Κυβερνήτη ή/και ενός Κριτή.
  55.- Οι αθλητές μέσα στο σκάφος, ψαρεύουν υποχρεωτικά σε θέσεις στα πλαϊνά του σκάφους και σε καμία περίπτωση δεν καταλαμβάνουν θέση στην πρύμνη.
  56.- Οι αθλητές είναι δυνατόν να καταλάβουν θέση στην πλώρη του σκάφους μόνο σε περίπτωση που ο αριθμός των επιβαινόντων αλλά και το μέγεθος του σκάφος το επιτρέπουν.

  57.- Ο κυβερνήτης του σκάφους μπορεί να είναι και κριτής, αρκεί να διαθέτει την βεβαίωση επιμόρφωσης κριτών είτε μέσω των σεμιναρίων της ΕΟΥΔΑ, είτε μέσω των σεμιναρίων επιμόρφωσης των συλλόγων.
  58.- Κυβερνήτης του σκάφους θα μπορούσε να είναι και αγωνιζόμενος αθλητής.

  59.- Οι αθλητές τοποθετούνται στα σκάφη μετά από κλήρωση η οποία διενεργείται παρουσία των αρχηγών των ομάδων ή/και των αθλητών, κατά την συγκέντρωση των αθλητών. Της κλήρωσης εξαιρούνται τυχόν υπάρχοντα σκάφη με κυβερνήτες αθλητές που συμμετέχουν με το δικό τους σκάφος και απλά κληρώνεται ο συναθλητής τους.
  60.- Οι κριτές τοποθετούνται στα σκάφη μετά από ορισμό από την Επιτροπή Αγώνα, ώστε κατά το δυνατόν να μην συμπέσουν με αθλητές του συλλόγου από τον οποίο προέρχονται.
  61.- Η τράπεζα του αγώνα πρέπει να είναι γνωστή, επακριβώς στους κυβερνήτες, στους αθλητές και στους κριτές ώστε να διασφαλίζεται η διεξαγωγή του αγώνα εντός του προκαθορισμένου πεδίου. Σε κάθε περίπτωση την αποκλειστική ευθύνη φέρουν οι αθλητές οι οποίοι και υφίστανται τις σχετικές κυρώσεις.
  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
  62.- Η αλιεία από αγκυροβολημένο σκάφος, γίνεται με καλάμι και μηχανισμό απαραιτήτως στον πάτο (βυθό) της θάλασσας.

  63.- Στο σκάφος επιτρέπεται να υπάρχει ικανός αριθμός αλιευτικών εργαλείων (καλάμια) για κάθε αθλητή, αλλά χωρίς αρματωσιά (καλάμι και μηχανισμός μόνο).
  64.- Οι αθλητές μπορούν να έχουν εφεδρικά αλιευτικά εργαλεία (πετονιά με αγκίστρια) όσα επιθυμούν, αλλά απαγορεύεται αυτά να είναι δολωμένα.
  65.- Ο εξοπλισμός του κάθε αθλητή πρέπει να περιλαμβάνει εκτός από τα αλιευτικά εργαλεία και κατάλληλα εξαρτήματα για το μέτρημα, την απαγκίστρωση και την έξοδο των αλιευμάτων από το νερό (απόχη) καθώς και έναν κουβά για τη συντήρηση των ψαριών μέχρι την μέτρησή τους.
  66.- Η διάρκεια του αγώνα ορίζεται στις πέντε (5) ώρες.
  67.- Για να είναι έγκυρος ο αγώνας πρέπει να συμπληρωθεί τουλάχιστον το ήμισυ των πέντε (5) ωρών, δηλ. 2 ½ ώρες, με απόφαση του Αλυτάρχη και της Επιτροπής Αγώνα (αναλόγως των καιρικών συνθηκών).
  68.- Κατά την διάρκεια του αγώνα τα σκάφη αγκυροβολούν απαραιτήτως και πρέπει να έχουν μεταξύ τους απόσταση 20 μέτρα τουλάχιστον.
  69.- Η αλλαγή του σημείου αγκυροβολίας μπορεί να γίνεται όσο συχνά επιθυμούν οι αθλητές και απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας των επιβαινόντων στο σκάφος αθλητών.
  70.- Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των αθλητών, και ισοψηφίας το σκάφος παραμένει στην ίδια θέση.
  71.- Η διαδικασία αλλαγής του σημείου αγκυροβολίας είναι ευθύνη του κυβερνήτη, συνιστάται όμως να βοηθούν ο κριτής ή/και και οι αθλητές.
  72.- Οι αθλητές πρέπει υποχρεωτικά να αλλάζουν θέσεις πάνω στο σκάφος συνολικά μία (1) φορά, κατά την διάρκεια του αγώνα και πάντως αυτό τελικά αποφασίζεται στη συγκέντρωση των αθλητών αναλόγως των επιβαινόντων διαγωνιζομένων στα σκάφη.
  73.- Η αλλαγή θέσεων των αθλητών πάνω στο σκάφος, πραγματοποιείται στο ήμισυ του χρόνου του αγώνα και προβλέπεται κατά την αλλαγή ένα διάλειμμα 5 λεπτών. Αν η αλλαγή των θέσεων αποφασιστεί να γίνει περισσότερο από μία (1) φορά τότε οι αλλαγές πραγματοποιούνται σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα.
  74.- Αν οι αθλητές επιβαίνουν σε σκάφη μικρού μεγέθους, η αλλαγή των θέσεων γίνεται μόνο αν το ζητήσει ο ένας από τους δύο αθλητές.
  75.- Οι αθλητές επιβάλλεται να φοράνε αντιολισθητικά υποδήματα ασφαλείας μέσα στα σκάφη.
  76.- Στην κατασκευή της αρματωσιάς μπορούν να χρησιμοποιηθούν προσεκλυστικά υλικά, όπως αστραφτερά κουταλάκια, χρωματιστές επιπλέουσες ή μη χάντρες, χρωματιστά φτερά, φθορίζοντα αντικείμενα κ.α.
  77.- Τα αγκίστρια επιβάλλεται να δολώνονται με φυσικό δόλωμα, απαγορεύεται η χρησιμοποίηση τεχνητών δολωμάτων.
  78.- Επιτρέπεται η χρήση ελαστικού νήματος για την στερέωση του δολώματος στο αγκίστρι.
  79.- Το μήκος της αρματωσιάς, δεν επιτρέπεται να ξεπερνάει το μήκος του καλαμιού που χρησιμοποιείται.
  80.- Στην αρματωσιά μπορούν να χρησιμοποιηθούν τρία μονά αγκίστρια ή ένα διπλό και ένα μονό ή ένα τριπλό (σαλαγκιά).
  81.- Επιτρέπεται η χρήση μόνο φυσικών δολωμάτων, τα οποία και παρέχονται αποκλειστικά και μόνο από τον διοργανωτή σε ίδια καλή ποιότητα και ίση ποσότητα σε όλους τους αγωνιζόμενους, προ της έναρξης του αγώνα.
  82.- Συνιστάται ο διοργανωτής σύλλογος να φροντίσει να υπάρχουν δύο τουλάχιστον διαφορετικά είδη δολωμάτων από τα κάτωθι οριζόμενα :
  • Mαλακόστρακα νωπά ή ζωντανά (π.χ. γαρίδα, καβούρι, καραβιδάκι κτλ)
  • Κεφαλόποδα νωπά (π.χ. καλαμάρι, σουπιά, μοσχιός κτλ)
  • Ψαροδόλια νωπά (π.χ. σαρδέλα, γαύρος, σκουμπρί κτλ)
  • Οστρακοειδή, νωπά (π.χ. μύδι, σωλήνα, πορφύρα κτλ)
  . Σκουλήκια (π.χ. ακροβάτης, μάνα κτλ)
  83.- Η αλιεία πραγματοποιείται, υποχρεωτικά, στον βυθό (πάτο) της θάλασσας.
  84.- Απαγορεύεται η μακρινή ρίψη τύπου casting της αρματωσιάς και του βαριδίου.
  85.- Το ελάχιστο βάρος βαριδίου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ορίζεται στα 30 γραμμάρια και σε κάθε περίπτωση να αποσκοπούν στο ψάρεμα στον πάτο (βυθό) της θάλασσας.
  86.- Σκόπιμο ψάρεμα σε σημεία ανάμεσα στο σκάφος και στον πάτο (βυθό) της θάλασσας (δηλ. στα μεσόνερα) δεν επιτρέπεται και έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό του αθλητή που το επιδιώκει.
  87.- Επιτρέπονται όλα τα νούμερα πετονιάς (για μάννα και παράμαλλα).
  88.- Σε περίπτωση που κάποιος αθλητής συνεχώς ξεκουράζεται και στηρίζει το καλάμι του στην κουπαστή ή το κιγκλίδωμα του σκάφους ή στο κατάστρωμα, σε περίπτωση που εγκαταλείπει συχνά την ορισμένη θέση του μέσα στο σκάφος κατά την αλίευση ή κατά την διάρκεια της «πάλης / μάχης» με το ψάρι, ο αθλητής αυτός αποκλείεται από τον αγώνα.
  89.- Αν το βαρίδιο που χρησιμοποιεί κάποιος αθλητής είναι αναγκαστικά βάρους άνω των 500 γραμμαρίων, δικαιούται να στηρίζει το καλάμι του στην κουπαστή ή το κιγκλίδωμα του σκάφους, αλλά από την στιγμή που θα γίνει αγκίστρωμα (σύλληψη) ψαριού και έπειτα, επιβάλλεται να έχει το καλάμι του στα χέρια.
  90.- Επαφές με την κουπαστή ή το κιγκλίδωμα του σκάφους που είναι αποτέλεσμα της κίνησης του σκάφους επιτρέπονται.
  91.- Κατά την διάρκεια της «πάλης / μάχης» με το ψάρι, δεν επιτρέπεται βοήθεια από τρίτους, έως ότου το ψάρι φτάσει δίπλα στο σκάφος από τον αθλητή και είναι έτοιμο για την έξοδο του από το νερό με την χρησιμοποίηση της απόχης.
  92.- Απαγορεύεται αυστηρά η χρησιμοποίηση γάντζου για το ανέβασμα του ψαριού στο σκάφος.
  93.- Για το ανέβασμα του ψαριού στο σκάφος (και αφότου ο διαγωνιζόμενος έχει φέρει το ψάρι δίπλα στο σκάφος και σε θέση αποχιάσματος), μπορεί να δεχτεί βοήθεια από τον κριτή ή από τον κυβερνήτη, αλλά αποκλειστικά και μόνο για το ανέβασμα του ψαριού στο σκάφος.
  94.- Απαγορεύεται η κατοχή και χρησιμοποίηση ίδιου ή άλλου δολώματος από τον αθλητή.
  95.- Κάθε αθλητής επιβάλλεται να δολώνει τα αγκίστρια του μόνος του.
  96.- Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση βυθόμετρων και GPS αρκεί αυτά να υπάρχουν σε όλα τα σκάφη των αγωνιζομένων.
  97.- Η έναρξη και η λήξη του αγώνα σημαίνονται από τον Αλυτάρχη.
  98.- Απαγορεύεται οι διαγωνιζόμενοι να ψαρεύουν πριν από το σήμα έναρξης ή μετά το σήμα λήξης του αγώνα.
  99.- Ο αθλητής που δεν συμμορφώνεται με το ως άνω άρθρο, αποκλείεται από τον αγώνα.
  100.- Αν κάποιος αθλητής, κατά τη διάρκεια του μαζέματος της πετονιάς του μετά το σήμα λήξης του αγώνα πιάσει κάποιο ψάρι, αυτό προσμετρείται στα αλιεύματά του.
  101.- Κατά την διάρκεια του αγώνα, ψάρια αλιευμένα, από τον αθλητή, ή μέρη αυτών, μπορούν να χρησιμοποιηθούν από αυτόν και μόνο τον αθλητή ως πρόσθετο δόλωμα. Αυτά τα ψάρια που θα χρησιμοποιηθούν ως πρόσθετο δόλωμα πρέπει απαραιτήτως να είναι μετρήσιμα όπως αναφέρονται στον πίνακα των ελάχιστων μετρήσιμων μεγεθών και ειδών. Τα υπολειπόμενα μέρη από αυτά τα ψάρια δεν προσμετρούνται (ζυγίζονται) στην βαθμολογία του αθλητή.
  102.- Υλικά, πέρα από τα ήδη επιτρεπόμενα (ελαστικό νήμα) για την στερέωση ως δολωμάτων, των ψαριών αυτών, του ως άνω άρθρου, απαγορεύονται.
  103.- Η δόλωση ψαριού (ψαροδόλι) επιτρέπεται μόνο για ψάρια που έχει αλιεύσει ο κάθε αγωνιζόμενος, από το σκάφος, κατά τη διάρκεια του αγώνα.
  104.- Η χρήση φελλού απαγορεύεται.
  105.- Αν κάποιο ψάρι έχει πιαστεί (αγκιστρωθεί) από το στόμα, από περισσότερους του ενός αγωνιζόμενου, αυτό το ψάρι δεν προσμετρείται στην κατάταξη.
  106.- Αν ένα ψάρι έχει πιαστεί (αγκιστρωθεί) από το στόμα, από κάποιον αγωνιζόμενο και έπειτα καρφωθεί στο σώμα από κάποιον άλλο αγωνιζόμενο, το ψάρι αυτό προσμετρείται στον αγωνιζόμενο του οποίου το αγκίστρι είναι στο στόμα του ψαριού.
  107.- Αν κάποιο ψάρι έχει πιαστεί (αγκιστρωθεί) με άνω του ενός αγκιστριού, του ίδιου αγωνιζόμενου από το στόμα ή και το σώμα του, το ψάρι αυτό προσμετρείται στην κατάταξη.
  108.- Ακόμη και αν ένα ψάρι έχει πιαστεί (αγκιστρωθεί) μόνο από το σώμα και όχι από το στόμα του, το ψάρι αυτό προσμετρείται στην κατάταξη, εφόσον είναι προφανές ότι το ψάρι δεν αγκιστρώθηκε ή καρφώθηκε από εκεί σκόπιμα.
  109.- Σκόπιμο ή δόλιο ανάλογο αγκίστρωμα ή κάρφωμα ψαριού συνεπάγεται την αποβολή του διαγωνιζόμενου από τον αγώνα.
  110.- Το κάρφωμα ΟΛΩΝ των αλιευμάτων με γάντζο ή καμάκι, απαγορεύεται.
  111.- Το ανέβασμα των αλιευμάτων στο σκάφος γίνεται κατά προτεραιότητα σύλληψης του ψαριού κυρίως αν ο αθλητής δηλώσει ότι αυτό είναι μεγάλο.
  112.- Οι υπόλοιποι αγωνιζόμενοι επιβάλλεται να μετακινηθούν εάν χρειάζεται και σε καμία περίπτωση να μην ενοχλούν τον αθλητή που έχει πιάσει το ψάρι από την στιγμή που αυτό έχει αγκιστρωθεί μέχρι και την στιγμή που θα ανέβει στο σκάφος.
  113.- Αν δύο ή περισσότεροι διαγωνιζόμενοι πιάσουν ψάρι την ίδια στιγμή, θα πρέπει να συμφωνήσουν μεταξύ τους και με τον κριτή, για την σειρά με την οποία θα ανέβουν τα ψάρια στο σκάφος.
  114.- Τα εφεδρικά και βοηθητικά εργαλεία του κάθε αγωνιζόμενου θα πρέπει να τοποθετούνται στο σκάφος, στο συγκεκριμένο χώρο που αναλογεί σε κάθε αθλητή, με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να μην ενοχλούν τους υπόλοιπους αθλητές που επιβαίνουν στο σκάφος κατά τη διάρκεια του ψαρέματος τους.
  115.- Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται από κάθε αθλητή, είτε για το ψάρεμα, είτε για το ανέβασμα του ψαριού στο σκάφος, πρέπει να χρησιμοποιείται με τρόπο που να μην βάζει σε κίνδυνο άλλους ανθρώπους είτε αυτοί επιβαίνουν στο σκάφος είτε όχι.
  116.- Πολύ μεγάλα ψάρια, τα οποία δεν μπορούν να κρατηθούν πάνω στο σκάφος, λόγω του ότι εμποδίζουν αθλητή ή αθλητές επιβάλλεται να τοποθετούνται σε σακούλα περισυλλογής με καρτέλα με όλα τα στοιχεία του αθλητή και να παραδίδονται άμεσα σε σκάφος της τεχνικής υποστήριξης που θα παραπλέει.
  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΖΩΗΣ
  117.- Κατά την διάρκεια της συγκέντρωσης των αθλητών όλοι οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να ενημερωθούν σαφώς και με ευθύνη της Επιτροπής Αγώνα για τα ελάχιστα επιτρεπόμενα μεγέθη και είδη των αλιευμάτων στην περιοχή του αγώνα και όπως αυτά καθορίζονται από την FIPSm αλλά και την σχετική Ελληνική Νομοθεσία.
  118.- Ο σχετικός πίνακας είναι προσαρτημένος στον παρόντα Κανονισμό και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του.
  119.- Τα αλιεύματα αμέσως μόλις βγουν από την θάλασσα τοποθετούνται σε ένα κουβά με θαλασσινό νερό, η προμήθεια του οποίου αποτελεί υποχρέωση ενός εκάστου αθλητή.
  120.- Το νερό του κουβά πρέπει να αλλάζει συχνά και με ευθύνη του κριτή πρέπει η θερμοκρασία του να διατηρείται κατά το δυνατόν ως αυτή της θάλασσας.
  121.- Τα ψάρια που προσμετρούνται στην κατάταξη, θα πρέπει να αδρανοποιούνται (ακινητοποιούνται) άμεσα με εξαίρεση τα ψάρια που πρόκειται να απελευθερωθούν.
  122.- Αλιεύματα μη μετρήσιμα απαγκιστρώνονται προσεκτικά και επιστρέφονται αμέσως στην θάλασσα.
  123.- Αυτή η διαδικασία πρέπει να γίνεται ταχύτατα και με ασφάλεια, για την προστασία της θαλάσσιας ζωής.
  124.- Δεν επιτρέπεται να πιάσει ο αθλητής το προς απελευθέρωση ψάρι με τα χέρια του, παρά μόνο με πετσετάκι βρεγμένο, η προμήθεια του οποίου αποτελεί υποχρέωση ενός εκάστου αθλητή.
  125.- Εάν υπάρξει αλίευμα μη μετρήσιμο σύμφωνα με την κατάσταση ελαχίστων μεγεθών της FIPSm τότε αυτό επιστρέφει ζωντανό (ει δυνατόν) στην θάλασσα.
  126.- Ακόμα και αν το αλίευμα δεν είναι ζωντανό τότε ακολουθείται η ίδια ως άνω διαδικασία.
  127.- Αν το αλίευμα είναι μετρήσιμο τότε με ευθύνη κριτή και αθλητή βγαίνει από τον κουβά με το νερό και τοποθετείται στην σακούλα περισυλλογής αλιευμάτων προς ζύγιση.
  128.- Η καταμέτρηση των αλιευμάτων πραγματοποιείται σύμφωνα με το προσαρτημένο στον παρόντα Κανονισμό υπόδειγμα όπως καθορίζει η FIPSm και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντα Κανονισμού.
  129.- Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούνται από του αγωνιζόμενους όλοι οι όροι περί προστασίας του περιβάλλοντος που αποτελούν προσάρτηση και αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Κανονισμού.
  ΕΝΑΡΞΗ – ΛΗΞΗ ΑΓΩΝΑ
  130.- Η έναρξη και η λήξη του αγώνα σημαίνονται από το σκάφος της Επιτροπής Αγώνα, σε προκαθορισμένο σημείο στο μέσον του πεδίου αγώνα.
  131.- Προ της έναρξης του αγώνα όλα τα σκάφη των αθλητών πλέουν υποχρεωτικά πέριξ του σκάφους της Επιτροπής Αγώνα.
  132.- Πριν δοθεί η έναρξη του αγώνα γίνεται η καταμέτρηση τους από τον Αλυτάρχη και εφ’ όσον είναι παρόντα όλα τα σκάφη στα οποία επιβαίνουν οι αγωνιζόμενοι, σημαίνεται η έναρξη του αγώνα με καπνογόνο.
  133.- Κατά την καταμέτρηση προ της έναρξης του αγώνα απαγορεύεται να πλέουν πέριξ του σκάφους της Επιτροπής Αγώνα, τα βοηθητικά σκάφη του αγώνα.
  134.- Εφ’ όσον κατά την καταμέτρηση απουσιάζει κάποιο σκάφος αγωνιζομένων η Επιτροπή αναμένει επί δέκα πέντε (15) λεπτά να εμφανιστεί.
  135.- Εφ’ όσον δεν εμφανιστεί τότε οι αγωνιζόμενοι αποβάλλονται από τον αγώνα και μηδενίζονται.
  136.- Δεν μηδενίζεται ο συναθλητής τους, του ιδίου συλλόγου, ο οποίος συμμετέχει κανονικά για την ατομική κατάταξη.
  137.- Εφ’ όσον η μη εμφάνιση σκάφους αγωνιζομένων οφείλεται σε μηχανική λειτουργία κατά την αναχώρηση από το λιμάνι, με την πιστοποίηση του κριτή, τότε ο διοργανωτής σύλλογος είναι υποχρεωμένος να έχει εφεδρικό σκάφος για να επιβιβαστούν οι αγωνιζόμενοι.
  138.- Σ’ αυτή την περίπτωση η Επιτροπή Αγώνα πρέπει να καθυστερήσει για λίγη ώρα την σήμανση της έναρξης του αγώνα.
  139.- Μετά την σήμανση της έναρξης του αγώνα τα σκάφη μπορούν να αναχωρήσουν για τα σημεία της αγκυροβολίας τους.
  140.- Η λήξη του αγώνα σημαίνεται από την Επιτροπή Αγώνα στο ίδιο προκαθορισμένο σημείο που σημάνθηκε και η έναρξη.
  141.- Περίπου δέκα (10) λεπτά προς της λήξης του αγώνα ειδοποιούνται όλοι οι κριτές για την ακριβή ώρα λήξης τηλεφωνικά και/ή μέσω VHF.
  ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ – ΖΥΓΙΣΜΑ
  142.- Με την λήξη του αγώνα ο κριτής παραλαμβάνει τα αλιεύματα των αγωνιζομένων του σκάφους του και τα τοποθετεί σε ομοιόμορφες σακούλες (διπλές) τις οποίες κλείνει καλά παρουσία των αθλητών.
  143.- Ανάμεσα στις διπλές σακούλες παραλαβής εκτός από τα αλιεύματα τοποθετείται χαρτόνι στο οποίο αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του αγωνιζόμενου, ο σύλλογος στον οποίο ανήκει και ο αριθμός τεμαχίων των αλιευμάτων τον οποίο πιστοποιούν με την υπογραφή τους ο αθλητής και ο κριτής.
  144.- Επίσης μέσα στις σακούλες με τα αλιεύματα τοποθετείται το έντυπο καταγραφής των αλιευμάτων που ο αγωνιζόμενος έχει απελευθερώσει το οποίο πιστοποιούν με την υπογραφή τους ο αγωνιζόμενος και ο κριτής
  145.- Οι σακούλες με τα αλιεύματα παραδίδονται από τον ΚΡΙΤΗ εν πλω στο προκαθορισμένο σημείο όπου βρίσκεται το σκάφος της Επιτροπής Αγώνα.
  146.- Μόνος αρμόδιος για την παραλαβή των αλιευμάτων είναι ο Αλυτάρχης παρουσία τουλάχιστον ενός (1) ακόμη μέλους της Επιτροπής Αγώνα.
  147.- Την αποκλειστική ευθύνη της φύλαξης των αλιευμάτων μέχρι τη ζύγισή τους την έχει ο Αλυτάρχης του αγώνα.

  148.- Το ζύγισμα των αλιευμάτων πραγματοποιείται από την Επιτροπή Αγώνα παρουσία των αρχηγών των ομάδων ή/και των αγωνιζομένων, αμέσως μετά την λήξη του αγώνα.

  149.- Για την πραγματοποίηση του ζυγίσματος των αλιευμάτων είναι απαραίτητα, τα κάτωθι :
  α) Ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας 1 γρ.
  β) Λεκάνη διάτρητη ώστε να μην κρατάει νερό.
  γ) Σακούλες σκουπιδιών
  δ) Ψυγείο τοποθέτησης των αλιευμάτων
  ε) Κουβάς γεμάτος με καθαρό νερό για να ξεπλένονται τα αλιεύματα προ του ζυγίσματος
  στ) χάρακας για δειγματοληπτική μέτρηση
  ζ) Κατάλληλο εργαλείο ή/ και γάντια για την ασφάλεια των μελών της Επιτροπής ζυγίσματος για αλιεύματα όπως δράκαινες, σκορπίνες κ.λ.π.
  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  150.- β) Όλα τα αλιεύματα ζυγίζονται και κάθε γραμμάριο βάρους αντιστοιχεί σε ένα (1) βαθμό (βάρος σε γραμμάρια Χ 1 βαθμό).

  151.- Τα μαλάκια δεν υπολογίζονται στην βαθμολογία και σε περίπτωση αλίευσης τους επιστρέφονται αμέσως στην θάλασσα από τον αθλητή με ευθύνη του αθλητή και την επίβλεψη του κριτή. Σε περίπτωση που ο αθλητής κρατήσει μαλάκια για οποιονδήποτε λόγο ακυρώνεται από τον αγώνα.
  152.- Επίσης στην βαθμολογία δεν υπολογίζονται τα αλιεύματα όπως περιγράφονται στον πίνακα ελάχιστων μετρήσιμων μεγεθών αλιευμάτων της FIPSm και παρεμφερή της ίδιας οικογένειας (σκουμπρί, σαυρίδι, σαρδέλα, κολιός κ.λ.π.)
  153.- Όλα τα αλιεύματα για να υπολογισθούν στην βαθμολογία πρέπει να είναι μετρήσιμα σύμφωνα με τον πίνακα ελαχίστων μεγεθών αλιευμάτων της FIPSm.

  154.- Κατά το ζύγισμα θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά δειγματοληπτικός έλεγχος σχετικά με τα ελάχιστα επιτρεπόμενα μεγέθη αλιευμάτων.

  155.- Εάν βρεθεί αλίευμα μικρότερο από το ελάχιστο επιτρεπόμενο μέγεθος, η μη επιτρεπόμενο, τότε αυτό δεν προσμετρείται και υπάρχει ποινή αφαίρεσης 100 βαθμών από τη συνολική βαθμολογία του διαγωνιζόμενου. Αν βρεθεί και δεύτερο μη μετρήσιμο αλίευμα υπάρχει ποινή αφαίρεσης επιπλέον 200 βαθμών από τη συνολική βαθμολογία του διαγωνιζόμενου. Σε περίπτωση που βρεθεί και τρίτο μη μετρήσιμο αλίευμα τότε ο διαγωνιζόμενος ακυρώνεται από τον αγώνα και υφίσταται τις κυρώσεις που προκύπτουν από τον Κανονισμό Λειτουργίας και Συμπεριφοράς θεσμικών παραγόντων αγωνιστικής αλιείας, κεφάλαιο «Αθλητές».
  ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΝΙΚΗΤΩΝ

  156.- Νικητής αθλητής για την ατομική κατάταξη είναι αυτός που θα συγκεντρώσει την υψηλότερη τελική βαθμολογία κ.ο.κ.

  ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ
  157.- Απαγορεύεται αυστηρά στους αγωνιζόμενους η αλίευση στο πεδίο του αγώνα καθ’ όλο το 48ωρο προς της έναρξης του Αγώνα.

  158.- Η τήρηση όλων των άρθρων του παρόντος Κανονισμού είναι υποχρεωτική για
  όλους τους αθλητές.

  159.- Η μη τήρηση του παρόντος Κανονισμού και των προσαρτήσεων του, επιφέρει την ακύρωση του αθλητή (για το ατομικό) και κατά συνέπεια την ακύρωση του συλλόγου (για το ομαδικό).
  160.- Επίσης ακύρωση του αθλητή επιφέρουν:
  α) Η κάθε είδους μη κόσμια συμπεριφορά, αντίθετη με το πνεύμα του ευ αγωνίζεσθε
  β) Η χρήση απαγορευμένων ουσιών ή αλκοόλ κατά την διάρκεια του αγώνα (η διάρκεια του αγώνα ορίζεται από την έναρξη της συγκέντρωσης των αθλητών μέχρι και την λήξη της τελετής των απονομών).
  γ) Η ρύπανση της θάλασσας με κάθε είδους απορρίμματα (κυρίως πλαστικά).
  δ) Η χωρίς τα προβλεπόμενα από το καταστατικό της ΕΟΥΔΑΤΚ διαφήμιση ή προβολή προϊόντων ή/και Εμπορικών Επιχειρήσεων από τους αθλητές.
  ε) Η μη τήρηση των όρων της Προκήρυξης του αγώνα και των αντίστοιχων υποχρεώσεων διοργανωτών και συμμετεχόντων. στ) Η μη τήρηση όλων των όρων του Ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας και Συμπεριφοράς θεσμικών παραγόντων αγωνιστικής αλιείας (κεφάλαιο «αθλητές»).
  161.- Για τυχόν ασάφειες του παρόντος Κανονισμού μόνη αρμόδια είναι η ΕΟΥΔΑ.
  162.- Κατά την διάρκεια του αγώνα την ΕΟΥΔΑ εκπροσωπεί αυθεντικά μόνο ο Αλυτάρχης .
  163.- Ο παρών Κανονισμός είναι εναρμονισμένος με τον αντίστοιχο Κανονισμό της FIPSm (έκδοση 2009/2010) και δύναται να τροποποιηθεί σύμφωνα με νεότερες αποφάσεις της FIPSm ή/και της ΕΟΥΔΑ, σε καμία περίπτωση όμως κατά την διάρκεια της εκάστοτε αγωνιστικής περιόδου.
  ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗ ΑΘΛΗΤΗ
  164.- Πρωταθλητής αθλητής είναι ο αθλητής που μετά τους δύο αγώνες του Πανελληνίου Πρωταθλήματος έχει το μικρότερο άθροισμα των θέσεων τις οποίες έχει καταλάβει κ.ο.κ.
  Παράδειγμα
  Αθλητής Α
  Στον πρώτο αγώνα κατέλαβε την θέση 2
  Στον δεύτερο αγώνα κατέλαβε την θέση 3
  Άθροισμα : 2 + 3 = 5
  Αθλητής Β
  Στον πρώτο αγώνα κατέλαβε την θέση 1
  Στον δεύτερο αγώνα κατέλαβε την θέση 5
  Άθροισμα : 1 + 5 = 6
  Νικητής αθλητής είναι ο αθλητής Α που έχει το μικρότερο άθροισμα των θέσεων που κατέλαβε κ.ο.κ.

  165.- Οι αθλητές που θα καταλάβουν τις δέκα (10) πρώτες θέσεις στην συνολική ατομική κατάταξη των δύο αγώνων του Πανελληνίου Πρωταθλήματος, αποτελούν την προ Εθνική Ομάδα.
  ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
  166.- Ο Έφορος Αλιείας, μέλος του Δ.Σ. της ΕΟΥΔΑ, σύμφωνα με το καταστατικό της, έχει την αποκλειστική ευθύνη της πρότασης , προς το Δ.Σ. της ΕΟΥΔΑ, της συγκρότησης της Εθνικής Ομάδας που θα εκπροσωπεί την χώρα μας, έκαστο έτος, σε κάθε είδους διεθνείς διοργανώσεις. Η συγκρότηση της Εθνικής Ομάδας υπόκειται σε έγκριση του Δ.Σ. της ΕΟΥΔΑ.
  167.- Η συμμετοχή και η προσφορά στην Εθνική και Προ εθνική Ομάδα είναι τιμή και ύψιστο καθήκον ενός εκάστου αθλητή.

  168.- Ο παρών Κανονισμός αποτελείται από εκατόν εξήντα οκτώ (168) άρθρα που έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. της ΕΟΥΔΑ στο σύνολο τους και έχουν αποσταλεί στην ΓΓΑ σύμφωνα με το καταστατικό της ΕΟΥΔΑ και τα σχετικά οριζόμενα στον Αθλητικό Νόμο 2725/99 και τις τροποποιήσεις του, ισχύει δε από 1 Ιανουαρίου 2011 και εφεξής.

  Για το Δ.Σ. της ΕΟΥΔΑ
  Η Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας
  Αιμιλία Σχίζα Κων/νος Ποζιός