Δήμος Καρύστου: Πρόσκληση για συμμετοχή στο πρόγραμμα « Βοήθεια Στο Σπίτι» Στόχος του προγράμματος είναι:Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των εξυπηρετούμενων ηλικιωμένων ανδρών και γυναικών.
 • Ο Δήμος Καρύστου μέσω των Δομών «Βοήθεια στο Σπίτι» έχει αναλάβει την παροχή υπηρεσιών ψυχολογικής υποστήριξης, νοσηλευτικών και άλλων υπηρεσιών, στα πλαίσια της πράξης:

  «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕΣΩ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤ΄ ΟΙΚΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΕ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ
  ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΝΕΡΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΩΦΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ».

  Για το σκοπό αυτό καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους που έχουν υπό την επίβλεψη τους ηλικιωμένο άτομο ή άτομο με ειδικές ανάγκες και επιθυμούν την παροχή υπηρεσιών από το πρόγραμμα να υποβάλλουν αίτηση μέχρι τις 20/05/2011 στην Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. , έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα από τη δομή μας να παρέχει τις υπηρεσίες της.

  Δικαίωμα συμμετοχής μπορεί να έχουν:

  Άνεργοι εγγεγραμμένοι στον Ο.Α.Ε.Δ και να διαθέτουν κάρτα ανεργίας

  Άνεργοι οι οποίοι λαμβάνουν τακτικό επίδομα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ.

  Εργαζόμενοι οι οποίοι απειλούνται να χάσουν την εργασία τους (π.χ. συμβασιούχοι υπάλληλοι)

  Ασφαλισμένοι στον Ο.Γ.Α. οι οποίοι έχουν εισόδημα έως 5.000 € για το οικονομικό έτος 2010 (δηλαδή για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2009 έως 31/12/2009).
  οι οποίοι έχουν στην οικογένεια τους ηλικιωμένα άτομα ή ΑΜΕΑ (γονείς ή λοιπούς συγγενείς) που έχουν ανάγκη βοήθειας ή φροντίδας.

  Στόχος του προγράμματος είναι:

  Η ενίσχυση της απασχολησιμότητας και της ισότιμης συμμετοχής των έμμεσα ωφελουμένων ατόμων (εφεξής «ωφελούμενοι») στην εργασία μέσω της υποστήριξής τους, με την παροχή φροντίδας σε ηλικιωμένα και λοιπά άτομα μη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (εφεξής «εξυπηρετούμενοι»).

  Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των εξυπηρετούμενων ηλικιωμένων ανδρών και γυναικών, καθώς και μη ηλικιωμένων (π.χ. ΑΜΕΑ) που χρήζουν υποστηρικτικών υπηρεσιών, νοσηλευτικών υπηρεσιών ή και κατ’ οίκον βοήθειας, με στόχο την παραμονή τους στο οικείο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, η διατήρηση της συνοχής της οικογένειάς τους, η αποφυγή χρήσης ιδρυματικής φροντίδας και καταστάσεων κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και η εξασφάλιση αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης η παροχή οργανωμένης και συστηματικής φροντίδας σε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρίες.

  Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με τη συμπλήρωση των αιτήσεων και τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το προσωπικό των δομών «Βοήθεια στο Σπίτι» που λειτουργούν στο Δήμο μας, ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 08:00 π.μ. – 15:00 μ.μ.

  «Βοήθεια στο Σπίτι» Δημοτικής Ενότητας Καρύστου , τηλ: 22240 - 23932 , Διεύθυνση : Ήρας 62 , Κάρυστος Ευβοίας Τ.Κ 34001

  «Βοήθεια στο Σπίτι» Δημοτικής Ενότητας Μαρμαρίου , τηλ: 22240 - 31280 , Διεύθυνση : Δημαρχείο Μαρμαρίου, Μαρμάρι Ευβοίας Τ.Κ 34013

  «Βοήθεια στο Σπίτι» Δημοτικής Ενότητας Στυρέων , τηλ: 22240 - 51370 , Διεύθυνση : Στύρα Ευβοίας Τ.Κ 34015

  Κατά τη συγκέντρωση και κατάθεση των δικαιολογητικών, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν την αμέριστη συμπαράσταση και βοήθεια του προσωπικού της Δομής.