ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΣΟΚ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ. Την ενεργή συμμετοχή στη διαβούλευση για την εξασφάλιση της συνέχισης της ομαλής λειτουργίας του Νοσοκομείου.
 • ΠΑΣΟΚ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ 
  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΣΟΚ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

  Μετά την παρουσίαση των προτάσεων του σχεδίου για την αναδιάταξη του ΕΣΥ, που έγινε από επιτροπή με επικεφαλής τον καθηγητή, Λυκούργο Λιαρόπουλο, συνεδρίασαν την Κυριακή 15 Μαίου 2011 οι συντονιστικές επιτροπές των Δημοτικών Οργανώσεων ΠΑΣΟΚ, Καρύστου, Μαρμαρίου και Στύρων με την παρουσία του Γεωργίου Κακάτσου, Περιφερειακού Συμβούλου, Θεόδωρου Καρύκα, Διοικητή του Νοσοκομείου και Αγγελικής Βελισσαρίου, Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφάσισαν την ενεργή συμμετοχή στη διαβούλευση για την εξασφάλιση της συνέχισης της ομαλής λειτουργίας του Νοσοκομείου Κέντρου Υγείας Καρύστου.
  Στις προτάσεις που θα καταθέσουμε για την τεκμηρίωση των απόψεών μας , θα τονιστεί η γεωγραφική θέση της Καρύστου σε σχέση με τη Χαλκίδα και την Αθήνα και θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη μεγάλη χιλιομετρική απόσταση των χωριών του Καβοντόρο και του κακού οδικού δικτύου.
  Η μεταφορά των ασθενών σε Νοσοκομεία του Κέντρου συνεπάγεται και μετακίνηση συγγενών, που δημιουργεί οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα.
  Το οικονομικό όφελος από την υποβάθμιση του Νοσοκομείου σε Κέντρο Υγείας δεν είναι τέτοιο που να μπορεί να ακυρώσει την αναγκαιότητα ενός τόσο σημαντικού αγαθού όπως είναι η υγεία, για μια ολόκληρη περιοχή και είναι βέβαιο ότι η τοπική κοινωνία δεν μπορεί να δεχτεί μια τέτοια σημαντική ανατροπή.

  ΠΑΣΟΚ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ