Η Γενική Συνέλευση των εργαζομένων του ΓΝ-ΚΥ Καρύστου, σήμερα 25-5-2011. Αποφάσισε τη συνέχιση των αγώνων για τη μη υποβάθμιση του Νοσοκομείου, μέχρι και τις οριστικές αποφάσεις της Κυβέρνησης.
  • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

    Η Γενική Συνέλευση των εργαζομένων του ΓΝ-ΚΥ Καρύστου, σήμερα 25-5-2011, παρά τη συνάντηση της επιτροπής αγώνα του Νοσοκομείου με το Υπουργείο και τις άτυπες διαβεβαιώσεις των δελτίων τύπων,

    ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

    τη συνέχιση των αγώνων για τη μη υποβάθμιση του Νοσοκομείου, μέχρι και τις οριστικές αποφάσεις της Κυβέρνησης, την 1η Ιουλίου και θα παρευρεθεί στην αυριανή συγκέντρωση –διαμαρτυρία στην Χαλκίδα.

    Η Γενική Συνέλευση