Διαμαρτυρία άπό κοινού στήν γέφυρα της Χαλκίδας την Πέμπτη 26 Μαϊου και ο Εμπορικός Σύλλογος Καρύστου