Χωριά
  • Δίκαια μπορεί να θεωρηθεί το ανατολικότερο προάστιο της Αθήνας.

  • Αποτελούν μια φυσική ενότητα, με συνεχή τουριστική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια.

  • Πρόκειται για μια μαγευτικής ομορφιάς παραλία.

  • Παραλία Λιμιώνας Μεσοχωρίου (Νότια Εύβοια).