Τα χωριά της Γούρνας
  • Οφείλει την ονομασία του, στους πολλούς νερόμυλους.