Χωριά
  • Παραθαλάσσιος οικισμός.

  • Συνεννοούνται με σφυρίγματα.

  • Σπίτια κρυμένα μές στό πράσινο.

  • Περιοχή του Κάβο ντόρου.