Γενικά
  • Δίκαια μπορεί να θεωρηθεί το ανατολικότερο προάστιο της Αθήνας και ταυτόχρονα το βορειότερο νησί των Κυκλάδων.

  • Αποτελούν μια φυσική ενότητα, με συνεχή τουριστική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια.